Neobositul profesor universitar, savant în domeniul construcțiilor de mașini, inventator, doctor habilitat în tehnică Valeriu DULGHERU, a scos recent de sub tipar monografia „Istoria Republicii Moldova”.

După cum menționează reputatul cercetător, doctorul habilitat în istorie Anatol PETRENCU, „autorul a cercetat un amplu complex de probleme referitoare la istoria relativ recentă a românilor din spațiul pruto-nistrean, răpit de URSS în iunie 1940”.

În prima parte a lucrării, „Formarea RSSM”, din trei capitole, autorul oglindește apariția RASSM, raptul Basarabiei din 28 iunie 1940, înființarea RSSM, Basarabia și Transnistria în anii 1941-1944, RSSM în perioada 1944-1991. În urma studierii documentelor de arhivă, savantul concluzionează că pentru modificarea structurii etnice a populației Basarabiei și deznaționalizarea românilor basarabeni, pe lângă cele trei valuri de deportări (1941, 1949, 1951), foametea organizată și colectivizarea forțată, în urmă cărora populația autohtonă s-a micșorat cu circa un milion, a urmat un nou val de deportări (1956-1991), camuflat sub forma recrutării la muncă a populației băștinașe pe șantierele comuniste din nordul și estul URSS, suplimentat cu atragerea la muncă permanentă în RSSM a peste un milion de oameni din alte regiuni ale URSS, pentru „industrializarea republicii”. Autorul prezintă şi o analiză a crimelor comise de regimul de ocupație sovietic, politicii promovate de partidul comunist în domeniul cadrelor, lingvisticii, științei, culturii, învățământului și cultelor; rezistența antisovietică și chestiunea Basarabiei în perioada postbelică, ajungând la concluzii inedite, neenunțate anterior de alți cercetători ai acestei perioade.

În partea a doua a monografiei, „Istoria modernă a RM”, în cadrul a 7 capitole, autorul descrie mișcarea de eliberare națională, evoluția limbii române, declarația de suveranitate și independență, separatismul prorusesc transnistrean și găgăuz, sistemul democratic al RM și evoluția vieții politice, încheind cu un capitolul retoric: „Basarabie, încotro???”.

Suplimentată cu 240 de surse bibliografice și 10 anexe privind diverse aspecte ale vieții politice și economice, lucrarea reprezintă un instrument obiectiv de cunoaștere a istoriei adevărate a RM pentru cititorii de toate vârstele.

Prof. Valeriu DULGHERU are în palmares peste 1000 de lucrări științifice, inclusiv 36 de manuale și monografii, 187 de brevete de invenție și 200 de medalii de aur și argint, dar şi 18 cărți și 700 de articole publicistice despre istoria neamului românesc.

Sincere felicitări, domnule profesor universitar Valeriu DULGHERU, cu ocazia acestei noi apariții editoriale și mult succes în continuare pe făgaşul înveșnicirii neamului!

(Visited 19 times, 1 visits today)