- UTM - https://utm.md -

Savanții despre progresul tehnico-ştiinţific

Departamentul Ştiinţe Socio-umane (DȘSU) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) a găzduit, pe 20 aprilie 2018, Conferinţa ştiinţifică inter-universitară anuală „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”.

În alocuțiunile inaugurale, conf. univ., dr. Ion BALMUŞ, decan FCIM, și dr., conf. univ. Mihail BRAGA, șef DȘSU, au subliniat rolul și locul factorului uman în dezvoltarea societății, au elogiat contribuția filozofilor, psihologilor, politologilor, istoricilor, literaților, lingviștilor, juriștilor, economiștilor și savanților din alte domenii la elucidarea problemelor cu care omenirea se confruntă la etapa actuală.

Pe parcursul a două sesiuni plenare, sub îndrumarea moderatorilor conf. univ. Mihail BRAGA, șef DȘSU, dr. hab. Svetlana COANDĂ, conf. univ. USM, dr. hab. Ion SÎRBU, conf. univ. Academia Militară „Alexandru cel Bun”, cercetători de la UTM, USM, UASM, USB „Alecu Russo”, UPS „Ion Creangă”, US „Dimitrie Cantemir”, USPEE „Constantin Stere”, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, USEFS, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, dar și oaspeți din Institutul de Relații Internaționale din Moldova Universitatea Naţională „Ivan Ohienko” din Kameneţ-Podolsk și Academia Națională de Construcții și Arhitectură din Donețk, Ucraina, au examinat 34 de comunicări pe marginea investigațiilor științifice efectuate în ultimii doi ani privind studierea progresului tehnico-ştiinţific, expunându-și opinia privind influența lui asupra evoluției societății umane și a naturii.

Discuțiile s-au axat pe următoarele subiecte: actualitatea operei şi activităţii lui B. P. HAJDEU; semnificația comunicării științifice pentru dezvoltarea științei în condițiile societății postindustriale; interogațiile deficienței de completare a sectorului de apărare cu resurse umane (aspecte socio-filozofice și antropologice); demnitatea – dimensiunea umană de prima valoare; esența „umanismului” şi cum trebuie înţeles „umanismul” (scurtă analiză a lucrării lui Martin HEIDEGGER „scrisoare despre „umanism”); gânduri despre înţelepciunea umană; SOCRATE despre etimologia cuvintelor geto-dacice; condiţiile esenţiale ale actului argumentativ; modelări ideologice a eticii instituţionale în statele Europei de Est; promovarea comportamentului prosocial al  studenţilor prin mijloacele educaţiei fizice şi sportului; arta cărţii moldoveneşti în perioada anilor 1980-1990; temeiul filozofic al previziunii; societatea moldovenească între modelul european şi cel eurasiatic; reformele statului și politica națională în concepția lui M. KOGĂLNICEANU; impactul simbolurilor miturilor şi ritualurilor politice asupra fenomenelor şi proceselor politice; particularităţile aplicării şi achitării amenzii contravenţionale; femeile în era digitală: perspective pe piaţa muncii; elemente de psihologie socială aplicată în arhitectură şi design; reflecţii cu privire la filosofia naţională în opera gânditorilor români din secolul al XX-lea; tineretul studios şi internaţionalizarea educaţiei; impactul tehnologiei în societatea contemporană; marile puteri și ordinea internațională: repere teoretico-metodologice; rolul elitelor în constituirea şi dezvoltarea uniunii europene; obiectivele şi principiile politicii industriale comunitare; modificarea spaţiului fluxurilor culturale în societatea postmodernă; prelucrarea elementelor constructive şi aspectul decorativ al mobilierului ţărănesc; mass-media în structura valorilor spirituale; influența mass-media asupra proceselor politice decizionale ș.a.

(Visited 122 times, 1 visits today)