- UTM - https://utm.md -

Delegația Universității Est-Europene de Stat din Przemyśl, Polonia, în vizită la UTM

O delegație de la Universitatea Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polonia, în frunte cu dl prof. Pawel TREFLER, rector, însoțit de prof. Henryk OZOG, director al Institutului de Arte și Design din cadrul acestei universități, și dl Bartolomiej MARCZYK, director al biroului turism istoric „Lisowczycy” din Przemysl, a efectuat o vizită de documentare la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Din partea UTM la întâlnire au participat conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, pProrector pentru studii,  prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare și relații internaționale, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat,  Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relații Internaționale, conf. univ., dr. Valeriu LUNGU, decan FUA, conf. univ., dr. Aurelia CARPOV, șef Departament Arhitectură, conf. univ., dr. Valeriu PODBORSCHI, șef departament Design Industrial şi de Produs.

În cadrul întrevederii a avut loc un schimb de informații utile despre proiecte, programe, programe cu diplomă dublă, mobilități internaționale, perioada de studiu, admitere, cazare, precum și au fost elucidate oportunităţile de cooperare între ambele universități, inclusiv încheierea unui Acord de cooperare bilateral, participarea în programe de cooperare internațională cu propuneri de proiecte, realizarea unor activități comune pentru studenții celor două universități etc.

Pe parcursul vizitei, delegația de la Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polonia, a efectuat o vizită de documentare la departamentul Design Industrial şi de Produs, FIMIT, unde au luat cunoștință de practicile educaționale din cadrul departamentului orientate spre sporirea calității studiilor și eficientizarea rezultatelor de cercetare, inclusiv metodele de elaborare a curriculei, de predare-învățare, evaluare curentă și finală. De asemenea, oaspeții din Polonia au vizitat Parcul dendrologic – muzeu al tehnicii în aer liber al UTM.

(Visited 5 times, 1 visits today)