Pentru o mai bună aliniere a viitorilor ingineri la cerințele mediului de afaceri, lectorul universitar Serafima SOROCHIN a invitat în fața studenților Facultății Electronică și Telecomunicații (FET) doi absolvenți pentru a-și împărtăși secretele carierei profesionale.

Absolventul promoției FET-2001, Stelian ȚÂMBALARI, este angajat de peste 10 ani la ÎCS ERICSSON TELECOMMUNICATIONS SRL, ultima funcție deținută fiind cea de multitechnology team leader. Cel de-al doilea invitat, absolventul promoției FET-2009, Alexandru ZUBAREV, activează de 8 ani în cadrul companiei Orange Moldova SA, în prezent pe post de expert servicii și dispozitive.

Ei le-au relatat studenților despre componentele ce asigură succesul profesional al unui inginer: acumularea la cota maximă a cunoștințelor teoretice și achiziționarea deprinderilor practice la toate disciplinele studiate; cunoașterea temeinică a limbii engleze; carnetul de conducere a automobilului; dorința fierbinte de a deveni cel mai bun; deprinderi de lucru în echipă; perfectarea unui CV reușit și corect; punctualitatea, ținuta la interviurile de angajare nu sunt de neglijat; respectarea disciplinei de muncă în cadrul companiei. Iar avansarea în carieră  depinde în exclusivitate de fiecare angajat în parte.

Dialogul a decurs interesant, oaspeții au răspuns la o sumedenie de întrebări și au acceptat ca un număr prestabilit de studenți să urmeze stagii de practică în aceste prestigioase companii. Iar pentru a-i instrui mai eficient pe viitori ingineri în electronică și telecomunicații, la solicitarea FET ar putea fi efectuate donații de echipamente pentru reînzestrarea laboratoarelor de profil.

La finalul dialogului, conferenţiarul universitar, doctorul în științe tehnice Pavel NISTIRIUC, decanul FET, a ținut să le mulțumească absolvenților pentru că au dat curs invitației și a menționat că sunt mereu bineveniți la Alma Mater.

Prezent în sală, Nicolae BEJAN, conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice șef Departament Telecomunicaţii, numele căruia a fost rostit cu sentimente de profundă recunoștință de către invitați, a menționat că este mândru de absolvenții săi, amintindu-și că pe parcursul studiilor au fost insistenți, sârguincioși, au studiat profund specialitatea și au învățat limba engleză, au obținut permis de conducător auto, devenind astfel ambasadorii FET în mediul de afaceri și un viu exemplu de  promovare a unei cariere de succes.

(Visited 17 times, 1 visits today)