În data de 27 martie 2018 în campusurile universitare Botanica și Râșcani ale UTM a domnit o atmosferă lingvistică internațională, marcat de Conferința ştiinţifică studenţească „Ştiinţa în limbi moderne de circulație internațională”.

În deschiderea evenimentului, dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate, UTM, și dr., conf. univ. Aurica CHIRSANOVA, șef Departament Alimentație și Nutriție, directorul Filierei Francofone „Technologies Alimentaires”, au încurajat studenții pentru interesul manifestat față de limbile străine, precizând că pentru a îndeplini integral cele trei misiuni ale universității – educație, cercetare și conexiune cu mediul social și de afaceri, cunoașterea unei limbi de circulație internațională este un instrument indispensabil.

Dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC, șef Departament Limbi Moderne, a menționat că pentru a valorifica din plin extinderea relațiilor de colaborare din ultima perioadă a UTM cu instituții similare de peste hotare, oportunitățile oferite de diferite programe europene de mobilitate academică, dar și ofertele de pe piața muncii, studenții manifestă interes tot mai sporit de a cunoaște cât mai profund cel puțin o limbă modernă de circulație internațională limbilor moderne. Subdiviziunea noastră didactică organizează instruirea curriculară la engleză, franceză, germană și română, dar antrenează studenții și în activități extra-curriculare. Tradițional, în martie, convocăm Conferința Ştiinţifică Studenţească anuală „Ştiinţa în limbi străine”. Și în ediția curentă studenții anilor I și II, care au participat la conferință, au demonstrat cunoștințe profunde și deprinderi bune și foarte bune de utilizare a limbilor moderne pe care le studiază, care , suntem siguri, la practică peste hotare sau la angajare peste hotare în companii străine sau în țară la întreprinderi cu capital mixt vor face față cu brio cerințelor de ordin lingvistic.

De la tribuna conferinței, exprimând opinia unanimă a participanților, studenta Ana BURAC (FTA) a mulțumit organizatorilor pentru organizarea conferinței, care este o platformă de lărgire a diapazonului de cunoștințe privind limba, istoria, cultura și domeniul economic studiat la facultate conform specialității dintr-o țară concretă. În altă ordine de idei, participarea la eveniment ne de deschide noi posibilități de a conversa concret, la obiect cultivă și ne perfecționează abilitățile comunicaționale cu semenii noștri de pe toate meridianele globului.

Apoi participanții și-au prezentat comunicările, demonstrând cunoașterea disciplinelor inginerești și aptitudinile de comunicare orală și în scris. Fiind cei mai numeroși participanți, 60 de vorbitori ai limbii engleze s-au întrunit în trei secții, 41 de studenți – vorbitori ai limbii franceze s-au întrunit în două secții, iar 19 studenți alolingvi și-au demonstrat cunoașterea limbii române în cadrul a unei singure secții. Dat fiind că limba germană este studiată de un număr restrâns de studenți, pentru doritorii de a participa la eveniment a fost organizată o masă rotundă, la care s-au prezentat 6 persoane. Toți studenții prezenți la conferință au primit certificate de participare.

(Visited 7 times, 1 visits today)