În cadrul festivității de lansare a noii entități Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a avut loc decernarea premiilor „Cristalul calității”, acordate instituțiilor de învățământ (programe de studiu, departamente, facultăți) și persoanelor, inclusiv din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care au contribuit la promovarea calității în învățământul din Republica Moldova.

În semn de înaltă apreciere pentru activitatea îndelungată și prodigioasă desfășurată în domeniul asigurării calității studiilor superioare din Republica Moldova, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a decernat Diploma de recunoștință și Premiul „Cristalul calității” dlui Petru TODOS, doctor în științe, profesor universitar în cadrul Departamentului Inginerie Electrică din cadrul facultății Energetică și Inginerie Electrică, precum și dnei Irina TUTUNARU, doctor în științe, conferențiar universitar, șef-adjunct al Direcției Management Academic și Asigurarea Calității, responsabilă studii master  – pentru promovarea culturii calității prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare externă.

Premiul „Cristalul Calității” și Diploma de recunoștință din partea #ANACEC a revenit și  Departamentului Alimentație și Nutriție (șef departament: conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA) din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor – pentru promovarea culturii calității și rezultate remarcabile în instruirea specialiștilor în domeniul alimentației publice și tehnologiei produselor alimentare; Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (șef departament: conf. univ., dr. Victor ȘONTEA) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică – pentru promovarea culturii calității și integrarea rezultatelor remarcabile din cercetare în procesul educațional.

Sincere felicitări, dragi colegi!

(Visited 13 times, 1 visits today)