Anunţ de participare – Tehnica de calcul şi echipament IT

BAP 20 din 13.03.2018. Licitație publică nr. 18/00883 din  18.04.2018.