Biblioteca tehnico-știinţifică și Departamentul Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei au planificat o serie de întâlniri de suflet, prilejuite de întâmpinarea sărbătorilor de Paști, ale preoților bisericii „Sfinții trei Ierarhi” din campusul Râșcani al UTM cu studenții și corpul profesoral.

După prima întâlnire la FEIE, în data de 14 martie 2018, organizatorii au invitat doritorii care activează în campusul Râșcani la o pledoarie pentru Înaltpreasfinţitul mitropolit al Moldovei Iosif NANIESCU – primul sfânt basarabean.

După un cuvânt inaugural rostit de dr., conf. univ. Ion BALMUȘ, decanul FCIM, doctorul în teologie, prof. univ., parohul Ion VICOVAN, decanul Facultății Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a susținut un emoționant discurs despre viața și activitatea unuia dintre cei mai străluciți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din a doua jumătate a sec. XIX.

Ioan Naniescu (n. 15/27 iulie 1818, Răzălăi, com. Pepeni, jud. Bălți, în familia preotului Anania (Nane) Mihalache) a făcut carte la Mănăstirea „Sf. Spiridon” din Iași, unde la 23 ianuarie 1835 a fost călugărit sub numele de Iosif. De-a lungul vieții arhimandritul a fost egumen la Mănăstirea Sărindar din București și episcop de Argeș, în anii 1864-1870 a fost profesor de religie la gimnaziul „Gheorghe LAZĂR” și la liceul „Matei BASARAB” din București, în anii 1870-1871 a fost director la Seminarului Central. La 10 iunie 1875 a fost ales mitropolit al Moldovei și timp de 27 de ani a realizat cea mai bogată activitate duhovnicească, teologică, pastorală, culturală și socială din viața sa, rămânând pentru urmași un exemplu greu de imitat. Pentru merite deosebite, în a. 1888 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. La 26 ianuarie 1902 mitropolitul Iosif NANIESCU, numit deja în timpul vieții „cel sfânt și milostiv”, părăsește pe fiii săi duhovnicești și se strămută la cereștile lăcașuri. Mormântul său se află în partea de sud a Catedralei mitropolitane din Iași, construite de el. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 5 octombrie 2017, l-a proslăvit pe Înaltpreasfințitul Iosif NANIESCU ca sfânt cu numele „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei”, fiind primul sfânt originar din Basarabia. Prăznuirea Sa se face în fiecare an pe 26 ianuarie.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)