Pe 13 martie 2108, Excelența Sa Adrian HASLER, Prim-Ministru al Principatului Liechtenstein, însoțit de Pius Emanuel FRICK, manager de proiect în Republica Moldova al Fundației LED, a efectuat o vizită de documentare în campusul Râșcani al Universității Tehnice a Moldovei.

Înaltul oaspete și persoanele care îl însoțesc a fost întâmpinat de către dr. hab., prof.univ. Viorel  BOSTAN, rectorul UTM.

În discursul inaugural, rectorul UTM a exprimat sentimente de înaltă prețuire și profundă gratitudine la adresa domnului Prim-Ministru pentru contribuția Fundației LED în consolidarea învățământului profesional tehnic (CONSEPT) și formarea profesională continue a cadrelor didactice din RM și a trecut în revistă principalele rezultate obținute în urma implementării la UTM a Proiectului CONSEPT în perioada anilor ianuarie 2008 – februarie 2018.

În cadrul a 4 module psiho-pedagogice au fost instruite 1902 de cadre didactice din 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic secundar din țară. De oportunitățile oferite de Proiectul CONSEPT au beneficiat și 176 de cadre didactice de la toate facultățile UTM, care au fost instruite și certificate a câte 10 zile fiecare, după necesitate, la modulele „Formarea abilităţilor de instruire practică”; „Formarea abilităţilor de predare a cunoştinţelor”; „Formarea abilităţilor de evaluare a rezultatelor şcolare”; „Elaborarea materialelor didactice vizuale” și „Supervizare”. În încheiere, domnul rector și-a exprimat opinia de a continua și pe viitor colaborarea cu LED, derulând noi proiecte importante, ce vor contribui la sporirea calității pregătirii cadrelor de ingineri la UTM.

Ex.S. Adrian HASLER a asistat și a dat o înaltă apreciere  activităților didactice de formare a cadrelor didactice din instituțiile VET cu genericul „Formarea abilităţilor de predare a cunoştinţelor” și „Elaborarea materialelor didactice vizuale”.

În cadrul proiectelor CONSEPT, cu susținerea Universității Tehnice, pentru cursurile de formare continuă a cadrelordidactice din sistemul învățământului profesional tehnic au fost dotate 3 săli de training cu echipamentul necesar în sumă de 740 mii lei, a subliniat dr. Maria VASILIEV, șef Departament al CFC.

Spațiile create la UTM cu suportul Fundației LED sunt utilizate pentru formarea continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic, dar și pentru instruirea studenților UTM.

Grație acestui parteneriat reușit UTM – LED, la FTA a fost amenajat Laboratorul pentru tehnologii alimentare  – în valoare de 230 mii de lei, la FTP pentru atelierul „Tehnologia confecțiilor” a fost procurat utilaj în valoare de 97 000 lei , la FIMIT pentru dotarea „Atelierului pentru sudori” a fost achizi’ionat utilaj în sumă de 280 mii lei, iar la FEIE pentru Laboratorul „Resurse regenerabile de energie” au fost procurate echipamente în sumă de 400 mii lei. Iar cel mai important lucru este că, în cadrul proiectului și-au perfecționat măiestria profesională peste 1902 persoane, achiziționând noi cunoștințe, abilități și deprinderi moderne de predare.

(Visited 13 times, 1 visits today)