În baza acordului interinstituțional de mobilitate academică ERASMUS +, KA1, semnat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne (ENISE) din Franța (École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne), studenți de la domeniile Arhitectură și Construcții (ciclurile I, II, III) și profesori de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru au participat  la cursurile predate de către profesorii dr. Igor MOVCHAN și dr. Mariem KASEM din Franța.

Studenții de la ciclul I, programul de studii „Construcții, industriale și civile” au fost interesați să participe în mobilități academice cu durata de I-II semestre la Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne (ENISE). Masteranzii care urmează programul „Inginerie structurală” au fost entuziasmați de posibilitatea de a susține teza de master în Moldova, la Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și la Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne (ENISE) din Franța (École nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne), obținând astfel două diplome într-un an academic, ambele având o mare valoare națională și internațională.

Unii doctoranzi de la Școala doctorală „Inginerie civilă și geodezie” din cadrul UTM au beneficiat de acces în laboratoarele de cercetare de la Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne (ENISE), fiind susținuți financiar de către instituțiile implicate în realizarea studiilor de caz la tezele de doctorat în domeniul geotehnicii și fundațiilor.

Dna Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., prorector pentru probleme financiare şi relații internaționale, împreuna cu administrația Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, a discutat cu oaspeții dr. Igor MOVCHAN și dr. Mariem KASEM despre dezvoltarea propunerilor de proiecte educaționale și de cercetare, precum și despre oportunitățile de obținere a diplomelor duble de master și de doctor.

(Visited 21 times, 1 visits today)