Erasmus-logo

 

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+

 (pentru anul universitar 2017-2018)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România, în cadrul programului Erasmus+. TUIAŞI oferă o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de formare/training).

Stagiul reprezintă 7 zile de formare/training.

 

Dosarele pot fi depuse, până la 19 martie 2018 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii și selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor (UTM, str. Studenților 9/9, corpul de studii 5).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România.

 

 

Detalii despre oferta academică:  Domenii: 0231 Language acquisition, 0232 Literature and linguistics.

 

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.

2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie)

4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba engleză/certificat eliberat inițial în limba engleză).

5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de activitate propus a se derula la Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România.

 

 

 

 

 

Calendar concurs selecție Informații suplimentare
05-19.03.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale FTA

Eugenia Boaghi, eugenia.boaghi@toap.utm.md

 

 

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

20.03.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300)
20.03.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
20.03.2018 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România pentru evaluarea finală