CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+

 (pentru anul universitar 2017-2018)

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Dąbrowa Górnicza (UDG), Polonia, în cadrul programului Erasmus+. UDG oferă o bursa de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Economică și Business.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2017/2018.

 

Dosarele pot fi depuse, până la 27 martie 2018 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Dąbrowa Górnicza, Polonia.

Detalii despre oferta academică:  Domenii: 0311 Economics.

 

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.

2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

3. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)

4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba engleză/certificat eliberat inițial în limba engleză).

5. Scrisoare de intenție redactată în limba engleză în care este prezentat și programul de predare propus a se derula la Universitatea Dąbrowa Górnicza, Polonia.

 

 

 

 

 

Calendar concurs selecție   Informații suplimentare
05-27.03.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

  Coordonator relații internaționale FIEB

Cornelia Crucerescu, conf. univ., dr.

cornelia.crucerescu@emin.utm.md

 

 

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

28.03.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400)  
28.03.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare  
29.03.2018 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Dąbrowa Górnicza, Polonia pentru evaluarea finală  

 

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)