Pe 2 martie 2018, combatanții care și-au pierdut viața în timpul războiului de la Nistru în anul 1992, au fost comemorați, conform tradiției deja încetățenite, și la UTM.

Un grup de angajați ai UTM – foști militari la luptele din Afganistan, participanți la lichidarea consecințelor accidentului nuclear de la CAE Cernobîl din Ucraina și combatanți în luptele pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, s-au întrunit într-o ședință festivă pentru a comemora eroii căzuţi în războiul de pe Nistru și a evoca faptele lor nemuritoare.

Organizatorii evenimentului, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, și dr., conf. univ. Ion POCAZNOI, președintele comitetului sindical angajați, UTM, au exprimat sentimente de profundă gratitudine și înaltă prețuire veteranilor de război pentru bărbăția și jertfirea de sine de care au dat dovadă în timpul misiunilor de luptă, i-au îndemnat să contribuie activ la pregătirea calificată în corespundere cu specialitatea respectivă, a efectivului de sergenţi şi soldaţi pentru rezerva Forţelor Armate, devotaţi Patriei şi poporului Republicii Moldova, le-au mulțumit pentru activitatea desfășurată la UTM și le-au înmânat câte un premiu.

(Visited 2 times, 1 visits today)