La invitația Facultății Urbanism şi Arhitectură a UTM, Ambasada Republicii Italiene în Republica Moldova, în cadrul consemnării  Zilei Designului Italian în lume – ediția a.2018, a organizat în data de 2 martie 2018 pentru viitori arhitecți o conferință  cu genericul „File din istoria designului italian: excelență și sinergie”.

Distinsa expert în domeniul artelor, Roberta ALBEROTANZA, ex-director al Institutului Italian de Cultură, a prezentat două comunicări despre colecțiile „Farnesina design” și „Serafino ZANI”, însoțindu-le cu ample comentarii.

Protagonistul unei prodigioase cariere profesionale în domeniu, arhitectul Patrizio CORNO a ținut o prelegere interesantă și captivantă privind istoria succintă al designului italian cu referire particulară la analizele și motivațiile sociologice, interpretările psihologice, caracterul intuitiv și soluțiile tehnice specifice acestuia; un scurt istoric la subiectul „Contribuția designului Furniture și Brianza din regiunea Lombardia – dezvoltare, motivație și creativitate” la crearea unor mostre excepționale de mobilă italiană; și o comunicare privind evoluția noilor provocări ale designului italian prin prisma asigurării protecției mediului, dezvoltării durabile a economiei și societății în ansamblu.

La activitatea didactică au fost prezenți dr., con. univ. Valeriu LUNGU, decanul FUA, prodecanii Natalia CIOBANU și Petru ZESTREA, profesori și studenți, dornici de a acumula cât mai multe cunoștințe în arhitectură.

(Visited 20 times, 1 visits today)