O echipă de cadre didactice de la UTM – dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate, dr., conf. univ. Vasile MAMALIGA, decanul Facultății Inginerie Economică şi Business, dr., conf. univ. Rafael CILOCI, șef Departament economie şi management, Tatiana PROCA, șef Departament formare continuă specialişti din economia naţională al CFC, şefii de programe dr., conf.univ. Alexandru TARLAJANU,  dr., conf. univ. Marcel BURDUNIUC, dr., conf. univ. Damian UŞANLÎ, dr., conf. univ. Rina ŢURCAN,  dr., conf. univ. Vladimir JDANOV, lect. univ. Ion CAPCANARI și lect. univ. Pavel NICOLAEV, au efectuat o vizită de documentare la întreprinderea industrială „FUJIKURA AUTOMOTIVE MLD SRL” (FUJIKURA SRL).

Absolventa Facultății Energetică și Inginerie Electrică  a UTM, promoția-1996, Angela PILIUGHIN, director general FUJIKURA SRL, și Ovidiu POP, șef Departament inginerie, au făcut o amplă prezentare a companiei internaționale „FUJIKURA Ltd”, specializată în producerea echipamentelor și utilajului pentru domeniile telecomunicații, energetică, industrie, electronică digitală și transporturi, care întrunește 97 de filiale din 22 de țări. FUJIKURA SRL din mun. Chișinău produce cablaje pentru industria de automobile din Germania. Oaspeții au fost informați asupra utilajului aflat în dotare și a procesului tehnologic, calificării personalului angajat și necesităților de cadre inginerești, apoi au vizitat liniile în flux ale întreprinderii.

În urma unui schimb de opinii, au fost identificate unele domenii, forme și metode de colaborare între UTM și FUJIKURA privind pregătirea inginerilor licențiați în conformitate cu necesitățile pieței muncii. În special, s-a considerat necesară ajustarea unor programe de studii la cerințele industriei, organizarea stagiilor de practică ale studenților, propunerea unor teme pentru cercetare în tezele de curs sau de licență, participarea corpului profesoral la activitățile de instruire corporativă a inginerilor FUJIKURA ș.a.

În opinia decanului Vasile MAMALIGA, atmosfera calmă de muncă, instruirea personalului, buna organizare a proceselor de producere și asamblare, managementul judicios și eficient în spirit nipon de la întreprinderea vizitată constituie modele moderne de organizare a activității unei întreprinderi, pe care trebuie să le cunoască studenții noștri, dar și corpul profesoral. În acest scop, ei urmează să efectueze excursii de documentare la FUJIKURA SRL, să participe la diferite ateliere de instruire organizate aici.

UTM a pregătit proiectul unui Acord cadru de colaborare, pe care l-a transmis spre examinare conducerii FUJIKURA SRL.

(Visited 27 times, 1 visits today)