Pentru a patra oară, Şcoala de sommelieri din Moldova, în parteneriat cu Centrul Universitar de Formare Continuă al UTM, Asociaţia Sommelierilor Europeni (Association Des Sommeliers d’Europe, abreviată ASE) şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, cu susţinerea Proiectului de competitivitate din Moldova, finanţat de USAID, SUA, şi SWEDEN, Suedia, a organizat în perioada 28 februarie – 3 martie 2018 un master clas pentru aprofundarea cunoştinţelor unui grup de sommelieri și manageri marketing în domeniul vinificației, alimentației publice și comerțului cu vin din RM în vederea conferirii certificatelor de recunoaştere a calificaţiei dumnealor la nivel european.

Pe parcursul a patru zile, în calitate de formator a evoluat renumitul specialist în domeniul oenologiei și gastronomiei, dna Brigitte LELAUP, vice-președinte  al ASE pentru Franța, care s-a prezentat în fața cursanților cu cele mai noi informații privind istoria vinificației, sommielieriei, gastronomiei și evoluția pieții vinului în UE, a demonstrat metode, procedee și tehnici avansate de degustare și apreciere senzorială a băuturilor alcoolice; a împărtășit sugestii din propria experiență la capitolele constituirea, gestiunea și marketingul unui beci, tehnologii și metode de preparare a bucatelor și asocierea lor cu diferite tipuri de vinurilor, mici secrete profesionale din tehnica servirii consumatorilor în restaurant și cumpărătorilor în magazine specializate în vânzarea băuturilor alcoolice.

Pentru această categorie de specialiști, a precizat lectorul conferențiar al Filierei Francofone „Technologies Alimentaires” a UTM, dr. Nicolae LUCA, directorul Școlii de Sommelieri din Moldova (ȘSM), este foarte important, că dna Brigitte LELAUP, conducătorul Organizației somelierilor din Franța, al patrulea  an consecutiv, la solicitarea ȘSM, binevoiește să vină să organizeze acest master clas și, astfel, contribuie la ridicarea nivelului profesional al sommelierilor din țara noastră, dar și la recunoașterea lor internațională. După acumularea cunoștințelor în cadrul unui ciclu de 20 de ore teoretice și activități practice, toți ascultătorii – sommelieri titulari, care activează în funcție de angajați ai agențiilor de turism, vinăriilor, complexelor hoteliere, restaurantelor și unităților comerciale vor susține un examen teoretic și vor demonstra aptitudinile practice privind principalele zone vinicole şi principalii producători autohtoni; clasificarea, degustarea și criteriile de apreciere a vinurilor; succesiunea și tehnicile de analiză olfactivă, vizuală, gustativă a vinurilor și altor băuturi alcoolice, tehnicile de servire a acestora, dar și mânuirea ustensilelor specifice profesiei; principiile de asociere a vinului cu bucatele; elaborarea unei liste a vinurilor. La încheierea reușită a studiilor, cursanții vor primi câte un certificat eliberat de ASE, prin care titularilor li se recunoaște calificarea de sommelier european, valabilă în toate statele UE.

Pentru mine participarea la acest master clas este foarte binevenită și importantă, a relatat Dumitru DEDIU, manager marketing și vânzări la „Vinăria din Vale” SA. Aici, din prima sursă,  mi-am îmbogățit bagajul de cunoștințe cu informații necesare unui sommelier de succes, am efectuat lucrări practice în acest prestigios domeniu de activitate umană, iar certificatul de sommelier european mi-a facilita pe viitor valorificarea internațională a potențialul vinicol al întreprinderii în care activez deja de doi ani și promovarea vinurilor moldovenești pe piața UE.

(Visited 16 times, 1 visits today)