Pe 27 februarie 2018, în ședința extinsă a Senatului, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat raportul anual privind activitatea Administrației UTM și executarea bugetului în anul 2017.

Este al doilea raport prezentat în fața universitarilor de către rectorul Viorel BOSTAN, de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, interesul față de managementul său modern suscitând în continuare un viu interes, motiv pentru evenimentul a fost găzduit de sala mare a Centrului de Instruire și Inovații TEKWILL, care s-a dovedit a fi arhiplină, cu peste 300 de universitari, dornici să afle din prima sursă ce schimbări au survenit per ansamblu la UTM în perioada de referință.

Cu grijă pentru susținerea contingentului de profesori și personalul nondidactic și creșterea în continuare a contingentului de studenți – nucleul pe care se ține de fapt o universitate, rectorul a subliniat, din nou, necesitatea adoptării unei noi formule/metodologii de finanțare a universităților, în conformitate cu profilul de studii și cheltuielile pe care acesta le suportă per student, menționând că un pas important în acest sens s-a făcut pin includerea reprezentanților UTM în grupul de lucru pentru elaborarea noii metodologii de finanțare a instituțiilor de învățământ superior din RM.

Rectorul a expus, punct cu punct, realizările UTM înregistrate în anul 2007 privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile de profil  UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii favorabile a UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent.

Senatorii au apreciat cu calificativul „bună” activitatea UTM expusă în raport, adoptând și propunerile de eficientizare a procesului educațional, gestionarea judicioasă a personalului, resurselor financiare și materiale, cuprinse în planul operațional și bugetul UTM pentru anul 2018.

(Visited 14 times, 1 visits today)