Pentru o mai bună aliniere a viitorilor ingineri la cerințele mediului de afaceri, lectorul universitar Serafima SOROCHIN a invitat în fața studenților Facultății Electronică și Telecomunicații (FET) doi absolvenți pentru a-și împărtăși secretele carierei profesionale.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei le-a propus absolvenților liceelor din țară să devină studenți pentru o zi. Doritorii au fost divizați în trei torente și au primit invitații personalizate să se prezinte la facultățile alese în zilele de 23 martie, 30 martie sau 4 mai 2018. Astăzi, în cea de-a doua etapă a acțiunii, au răspuns apelului încă peste 200 de liceeni.

Citește mai mult

Întru examinarea propunerii acad. Ion BOSTAN, făcută pe 16 ianuarie 2018 în cadrul adunării generale anuale a Secției științe inginerești și tehnologice a AȘM, pe 29 martie 2018 a avut loc o ședință de lucru, la care s-au întrunit prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, decanul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru (FCGC), și conf. univ., dr. ing. Anatolie TARANENCO, șef Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, cu dr. Igor NICOARĂ, directorul Institutului de Geologie şi Seismologie (IGS) al AȘM, dr. hab. Vasile ALCAZ, director adjunct pe probleme de ştiinţe IGS, și Ion ILIEŞ, șef Centru de Seismologie Experimentală IGS.

Citește mai mult

Centrul de Informații Universitare și BC „Moldova Agroindbank” SA a anunțat finaliștii celei de-a IV-a ediții a Programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, între care și 4 studenți ai Universității Tehnice a Moldovei: Tatiana CUCOȘ, Iuliana ANTONOVA, Catarina BALAN, studente în anul I, și Oxana ŞALAGON, anul II.

Citește mai mult

CLUBUL FILOSOFIC VĂ INVITĂ LA DISCUŢIE 03.04.2018, ORA 15.30

                                                                                                           Adresa: UTM, BLOC 3, AULA 318.

Pentru a corespunde cerinţelor înaintate de piaţa forţei de muncă privind pregătirea cadrelor de ingineri, UTM implementează transformări majore în procesul de administrare, procesul de studii şi dotarea tehnică.

Citește mai mult

Cum îi motivăm pe tineri să dorească să muncească acasă și să-și poată asigura un trai decent în Republica Moldova? Ce proiecte, politici și strategii își propun să dezvolte autoritățile statului pentru a simplifica procedurile de lansare și dezvoltare a afacerilor inițiate de tinerii antreprenori? Ce previziuni există privind majorarea burselor, salariilor, formarea profesională continuă, învățământul dual, protecția socială pentru studenți cu copii? Aceste și multe alte subiecte similare au fost abordate în cadrul lecției publice ținute în fața studenților și profesorilor UTM de către președintele Parlamentului RM Andrian CANDU.

Citește mai mult

În cadrul festivității de lansare a noii entități Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a avut loc decernarea premiilor „Cristalul calității”, acordate instituțiilor de învățământ (programe de studiu, departamente, facultăți) și persoanelor, inclusiv din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care au contribuit la promovarea calității în învățământul din Republica Moldova.

Citește mai mult

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat, pe 26 martie 2018, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), care va consolida capacitatea instituțiilor statului responsabile de asigurarea calității în domeniile educației și cercetării.

Citește mai mult

Cu ocazia decernării titlului onorific „Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei” domnului profesor, doctor inginer Ioan GANEA, director al Departamentului Publicaţii al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR), Biblioteca UTM a organizat o extinsă expoziție de publicații – cărți editate la Editura AGIR, care fac parte din ultima donație de 190 de cărți, oferită de către distinsul profesor pentru UTM.

Citește mai mult