Pe 26 februarie 2018 Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit un nou atelier didactic, desfășurat în cadrul Proiectului PBLMD „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a acestora”. Acesta va dura 4 zile și își propune perfecționarea personalului academic și a celui din managementul universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL.

Inaugurând lucrările atelierului, dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, coordonator național al Proiectului PBLMD „Introducerea în Republica Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme pentru a asigura sporirea competitivității studenților în procesul de angajare în câmpul muncii”, a menționat că în perioada ce s-a scurs de la 15 octombrie 2015, membrii consorțiului – cadre didactice și personalul de conducere din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TESTEMIȚANU”, au executat integral toate activitățile planificate de documentare asupra obiectivelor proiectului, de cercetare, mobilitate academică și instruire a formatorilor, de reorganizare a șase programe de studii de licență și implementare a lor în practică. Fiind deja înregistrate rezultate evidente, dna prorector a enunțat că în atelierul curent se propune perfecționarea personalului academic și a celui din managementul universitar în domeniul metodologiilor PBL, EBL, dar și evaluării rezultatelor învățării și practicilor bazate pe TIC.

În prima zi, atelierul a fost găzduit de UTM. Coordonatorul UE al proiectului, dr. Romeo ȚURCAN, profesor la Universitatea Aalborg din Danemarca, și colegii de lucru ai d-lui profesorii Michael FAST și Marianne STOCKHOLM, au prezentat în fața formatorilor, managerilor și profesorilor din universitățile consorțiului, comunicări interesante privind  metodele, metodologiile și filosofia de învățare activă, de tip PBL, centrată pe student, cu exemple concludente din propria experiență.

A doua zi, atelierul va examina în continuare subiectele respective cu profesorii și studenții USMF„N. TESTEMIȚANU”, în ziua de 28 februarie, oaspeții din Danemarca se vor întreține cu colectivul didactic și studenți ai ASEM, iar în data de 1 martie 2018 work-shop-ul va finaliza la UTM cu o sesiune de totalizare privind actualizarea continuă a competențelor personalului la capitolul îmbunătățirea calității metodologiilor de predare și învățare.

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2015 și 14 octombrie 2019 cu un buget total de € 1.544.760, inclusiv € 657.275 sunt prevăzuți pentru mobilitățile studenților și ale personalului. Solicitant și coordonator principal al PBLMD este Universitatea din Aalborg, Danemarca.

(Visited 4 times, 1 visits today)