În data de 23 februarie 2018, Departamentul Inginerie Electrică  al FEIE a oragnizat în cadrul proiectului bilateral de cercetare HELSAX UTM – Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), finnațat de AȘM și Guvernul României, care se încheie în august 2018, un seminar științific cu tema „Standuri de încercare şi încercări specifice pentru sistemele de acţionare ale vehiculelor electrice și hibride cu maşini electrice axiale cu un singur stator și două rotoare”.

În deschiderea  evenimentului dr., conf. univ. Ilie NUCA, director UTM al proiectului HELSAX, a menționat că activitățiile de colaborare pe parcursul a peste 10 ani cu universitatea timișoreană constituie o istorie de succes. D-sa a trecut în revistă evoluția activităților derulate de cele două universități în domeniile de pregătire a inginerilor, desfășurării mobilităților academice și a stagiilor de practică, elaborării tezelor de licență în cotutelă, recalificării corpului profesoral și de cercetători, dar și a abordat o serie de probleme axate pe tematica proiectului implementat cu suscces, enunțând unele sugestii privind necesitatea intensificării colaborării didactice și științifice.

În conformitate cu agenda de lucru a seminarului, dr. ing., prof. univ. Nicolae MUNTEAN (UPT) a prezentat o comunicare despre experiența acumulată în cadrul proiectului de echipa Centrului de cercetări în controlul inteligent al conversiei şi stocării energiei: elementele constitutive ale arhitecturii centrului; sistemele de conversie și de stocare emulatoare „Hardware-in-the loop” ale energiei fotovoltaice, eoliene și celei hidrologice; tematica investigațiilor științifice efectuate.

Dr. hab, prof. univ. Tudor AMBROS a prezentat raportul științific „Standuri de încercare şi încercări specifice pentru sisteme de acţionare electrică cu maşini electrice axiale cu un singur stator și două rotoare”, evidențiind principalele realizări: asamblarea echipamentului; cercetarea experimentală a câmpului magnetic al motorului asincron trifazat axial; modelarea câmpului magnetic în maşinile asincrone axiale; evaluarea caracteristicilor de funcţionare a acestor tipuri de motoare.

Dr. ing., conf. univ. Sorin DEACONU și lectorul universitar  Marcel TOPOR (UPT) au prezentat propunerile pentru un proiect la apelul ERC-2018-SyG „Lightweight high efficiency power train propul-sion with axial flux machines for electric or hybrid vehicles” (AXELHYB), în valoare de circa 6 mil. Euro, cu termen de executare de 48 de luni, ce urmează a fi implementat prin programul comunitar „Horizont -2020”. Până în prezent a fost constituit consorțiul instituțiilor de învățământ Universitatea Politehnica Timişoara, România, Universitatea din Cassino, Italia, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România; care prin implementarea în comun a cunoştinţelor, resurselor şi abilităţilor celor patru parteneri în domeniile electric, electronic, control, mecanic și termic, își propune: să efectueze cercetări de frontieră în domeniul sistemelor de propulsie cu greutate redusă şi randament ridicat cu maşini electrice cu întrefier axial pentru vehicule electrice şi hibride;  să proiecteze, să construiască  două vehicule demonstratoare la scara 1:1 – unul pur electric și altul hibrid, cu motor termic sau cu microturbină cu gaz de eficienţă ridicată, și să le testeze experimental. La finalizarea proiectului AXELHYB se preconizează ca vehiculele să posede următoarele calități: o reducere de 20% a greutăţii sistemului de propulsie; o creştere a randamentului global de 5%; să fie înzestrate cu rotoare cu inerţie redusă la viteze ridicate, sistem de acţionare compact cu cuplu ridicat şi control simplu și sistem inteligent de management a consumului de energie pe vehicul; să afecteze la minimum medul.

Echipele UPT și UTM participante la seminar au efectuat un schimb larg și util de idei referitoare la standurile de probă necesare în cadrul proiectului AXELHYB, au vizitat „Standul de încercări pentru mașinile electrice asincrone și sincrone axiale cu un singur stator și două rotoare”, asamblat în cadrul proiectului HELSAX și Laboratorul „Surse regenerabile de energie”, inaugurat recent la FEIE.

(Visited 32 times, 1 visits today)