- UTM - https://utm.md -

UPG invită UTM într-un proiect Erasmus+

Universitatea Tehnică a Moldovei continua să intensifice relațiile de colaborare reciproc avantajoasă cu universități de profil din România. În data de 22 februarie 2018, în temeiul Acordului de colaborare dintre UTM și Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG), la inițiativa conducerii UPG, o delegație a acesteia în frunte cu prof. univ., dr. ing. ec. Daniela BUZOIANU, prorector pentru activitate socială şi resurse umane, a efectuiat o vizită de lucru la UTM.

Salutând oaspeții din România, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a informat partenerii din Ploiești despre activitățile desfășurate în ultimii doi ani privind promovarea şi dezvoltarea valorilor educaţionale și ştiinţifice ale UTM în comunitatea educaţională şi ştiinţifică internaţională, asigurarea mobilităţii studenţilor şi personalului didactic şi de cercetare,  încheierea unor acorduri cu instituții similare din România privind elaborarea tezelor în cotutelă și conferirea diplomelor duble la 4 programe de master, desfășurarea și stagiilor didactice și de practică peste hotare prin intermediul proiectelor susținute de AUF, programul Erasmus+ ș.a. La specialitățile de interes comun cu UPG, paralel cu diversele forme de colaborare, ar putea fi organizate în comun școli de vară, participări ale studenților  la diferite concursuri de creație și expoziții, competiții sportive, schimburi culturale. Prezintă interes și constituirea în campusurile universitare ale celor două universități a unor centre didactico-științifice de excelență, în care să activeze diverse star-tapuri inovaționale, să se desfășoare instruirea cadrelor didactice, studenților și a specialiștilor din companiile de profil.

Prorectorul UPG Daniela BUZOIANU a manifestat interes față de amplificarea colaborării cu universitatea-parteneră de la Chișinău prin proiecte comune în educație și cercetare, schimb de studenți și cadre didactice, concursuri, worg-shopuri, constituirea unor societăți antreprenoriale studențești cu incubatoare de afaceri. Domnia sa a invitat colegii de la UTM să participe ca parteneri din afara UE într-un proiect în domeniul antreprenoriatului finanțat de Programul Erasmus+.

Din partea UTM, la întrevedere au fost prezenți dr., conf. univ. Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii, și dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector pentur probleme financiare și relații internaționale.

În cadrul vizitei, oaspeții din Ploiești au luat cunoștință de activitatea Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill, Centrului de excelență și accelerare în design și tehnologii din industria ușoară ZIPhouse și iHUB Chişinău.

(Visited 42 times, 1 visits today)