Federaţia Mondială a Sa­vanţilor (FMS) a desemnat câștigătorii concursului celor 10 burse acordate pentru a. 2018, în valoare de 150 de franci elve­ţieni/lună, pentru doctoranzii din RM. Ne mândrim că printre câştigători se numără şi discipola școlii doctorale „Ştiinţa Alimentelor” a UTM  Oxana RADU, a. III (conducător științific: dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV și dr., conf. univ. Alexei BAERLE).

Solicitată să-și împărtășească bucuria și experiența, proas­păta bursieră FMS a relatat:

– După absolvirea programului de master „Managementul restaurantelor şi a serviciilor de catering”, în 2016, am decis să-mi continui studiile la școala doctorală a UTM, specialitatea „Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară”. Sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV și  dr., conf. univ. Alexei BAERLE studiez tema științifică „Compoziţii alimentare pe baza uleiului de nucă (Juglans regia L.) rezistente la degradări oxidative” deoarece lipidele din miezul de nucă conţin până la 80% de acizi graşi esenţiali polinesaturaţi ω-6, ω-3 (linoleic, linolenic), dar sunt  ușor supuși degradării oxidative. Republica Moldova este unul din cei mai mari exportatori de nuci în lume după SUA, Mexic şi China, cu un volum de circa 10 mii tone de nucă – 95% din volumul total de nuci recoltate anual. Cu regret, din cauza lipsei tehnologiilor specializate de procesare a nucilor în alimente finite, actualmente producem doar miez de nucă și, în cantităţi foarte mici, – ulei de nucă. În acest context am planificat desfăşurarea cercetărilor științifice în vederea obținerii unor cunoștințe noi despre proprietățile fizico-chimice și funcționale ale uleiului de nucă, elaborarea unor compoziții rezistente la degradare oxidativă cu implicarea antioxidanților și formarea unui raport optim între acizi graşi polinesaturaţi şi acizi graşi saturaţi, ce ar stabiliza sistemul și ar conduce, respectiv, la prelungirea termenului de valabilitate al produselor alimentare, și propunerea unor procedee de producere a produselor finite noi de calitate.

Rezultatele promițătoare, obținute în primul an de studii, m-au făcut să aplic la concursul organizat de FMS. Sunt nespus de bucuroasă că am câștigat această bursă, deși aceasta mă obligă la responsabilitate şi eficienţă. O dată la 2 luni urmează să prezint FMS un raport succint despre mersul cercetărilor şi rezultatele obţinute, după 6 luni – un raport de sinteză, iar la fine de an – un raport final. Eu îi invit pe colegii din şcolile doctorale ale UTM să înveţe limba engleză şi să aplice la concursul burselor FMS. Această organizaţie susţine doctoranzii, care îşi fac studiile la forma de zi în cadrul universităților/instituţiilor ştiinţifice în următoarele domenii: apă, sol, alimente, energie, prevenirea poluării mediului, limite de dezvoltare, schimbări climaterice, monitoring planetar, proliferarea rachetelor şi apărare, ştiinţa şi tehnologia ţărilor în curs de dezvoltare, transplant de organe, medicină şi biotehnologii, poluare culturală, protecţia obiectelor cosmice şi conversia resurselor militare.

FMS este o organizaţie ştiinţifică internaţională, fondată în 1973 şi întrunește peste 10 mii de cercetători din 110 țări. Începând cu anul 1999, 170 de doctoranzi din țara noastră au beneficiat de burse FMS, alături de tineri cercetători din alte peste o sută de țări.

(Visited 25 times, 1 visits today)