Patru doctoranzi ai UTM au intrat în lista celor 13 doctoranzi selectați de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, care urmează să primească în 2018 burse din partea Guvernului.

Suntem mândri de această realizare strălucită a doctoranzilor noștri și îi felicităm din suflet pe fiecare în parte cu ocazia obținerii Bursei de Excelență a Guvernului RM pentru anul 2018:

Nicolai ABABII – 233.01 Nanomicroelectronică și optoelectronică, anul II, Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații;

Irina PLEȘCO – 134.01 Fizica și tehnologia materialelor, anul II, Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și  comunicații.

În aceeași listă a bursierilor de excelență se regăsesc și Vasile POSTICĂ – 233.01 Nanomicroelectronică și optoelectronică, anul II, Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații, care s-a învrednicit de Bursa nominală (pe domenii) „Sergiu Rădăuțanu”, și Oxana RADU – 253.06 Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară, anul II, Școala doctorală știința alimentelor, care a obținut Bursa „Anton Ablov” (în chimie).

Bursa de excelență a Guvernului are valoarea de 2500 de lei, iar Bursa nominală (pe domenii) – 2000 de lei, banii fiind alocați de la bugetul de stat.

Publicăm mai jos listele integrale ale câștigătorilor Bursei de excelență a Guvernului şi Bursei nominale în anul 2018:

 

(Visited 22 times, 1 visits today)