Hotărârile Senatului din 30 ianuarie 2018

  1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM (anul 2017).
  2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale.
  3. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2016-2017 conform articolelor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10, 19.12.
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Cercetare Construcţii Rutiere Universitatea Tehnică a Moldovei”.
  5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Nanotehnologii şi Nanosenzori”.