Anunț de participare – Servicii de transport de deșeuri menajere

BAP 14 din 16.02.2018. Licitație publică nr. 18/00637  din  16.02.2018.