Doi profesori ai Universității Tehnice a Moldovei  au intrat în componența comisiei de jurizare a Concursului național de știință și inginerie „MoldSEF”, care și-a deschis lucrările, ieri, în incinta Liceului teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc” din Chișinău. Dinu ȚURCANU, şef Direcţia TIC, UTM, va juriza la compartimentul „Tehnologia informației”, iar dr., conf. univ. Rodion CIUPERCĂ – la „Științe aplicate”.

La ediția din acest an a „Mold SEF”, cea de-a VI-a, au fost depuse 53 de proiecte pe următoarele categorii tematice:

  1. Ştiinţe (chimie; biologie; geografie; fizică; managementul mediului şi al ecosistemelor; matematică aplicată sau pe domeniile interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate),
  2. Ştiinţe aplicate (inginerie mecanică; energetică şi termotehnică; electrotehnică şi electronică; echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare; reciclare; economie),
  3. Tehnologia informaţiei (știinţa calculatoarelor; algoritmi; programare; inteligenţă artificială; navigarea şi comunicarea; aplicaţii software).

Concursul îşi propune identificarea și dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei și științelor naturale, științelor tehnice și de inginerie. Iar prezența celor doi profesori ai UTM, dincolo de o jurizare obiectivă și imparțială, ar putea să-i inspire pe elevii pasionați de disciplinele tehnice și inginerie să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei – unica de profil ingineresc din Republica Moldova.

(Visited 32 times, 1 visits today)