La inițiativa dr. în științe tehnice, conf. univ. Dumitru  CIORBĂ, șef Departament Ingineria Software şi Automatică (ISA), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, studenții de la anii II, III și de la Filiera Francofonă, care studiază specialitatea „Tehnologii Informaționale”, au avut fericita ocazie de a beneficia de un ciclu de prelegeri ținute în cadrul cursului „Tehnologii multimedia” de către dr. Dorin-Mircea POPOVICI, profesor universitar în Departamentul Matematică şi Informatică al Universității „Ovidius” din Constanța.

Pe parcursul a două săptămâni studenții ISA s-au familiarizat cu secretele realităţii virtuale şi augmentate în tehnologiile informaționale, obținute în cadrul Laboratorului de cercetare în domeniul realităţii virtuale şi augmentate (CERVA), au luat cunoștință de posibilitățile de utilizare a elementelor de modelare, animare și interacțiune 3D, au efectuat lucrări de laborator, aplicând cunoștințele acumulate pentru a reproduce virtual și a disemina obiecte/edificii de patrimoniu cultural-istoric prin intermediul tehnologiilor de realitate virtuală/augmentată.

Conținutul acestui curs-pilot – prelegerile și îndrumările metodice pentru lucrările de laborator, vor fi plasate pe platforma MOODLE a UTM pentru a fi la îndemâna studenților și personalului didactic al UTM în cadrul cursului medii multimedia.

Grație programului Erasmus+, colaborarea cu profesorul Dorin-Mircea POPOVICI capătă valențe de tradiție. Pe parcursul ultimilor ani d-sa a mai ținut la UTM o serie de lecții publice privind mediile virtuale, în cotutelă cu dr., conf. univ. Irina COJUHARI și îl îndrumă pe doctorandul Vasili BRAGA în elaborarea tezei de doctorat. Pe viitor preconizează să vină la UTM cu prelegeri și în alte subiecte ce țin de tehnologiile informaționale, precum și să ajute colegii din ISA să fondeze platforma științifico-didactică „Virtual and Augmented Reality Research Laboratory”, similară cu cea din universitatea constănțeană.

 

(Visited 76 times, 1 visits today)