În contextul extinderii relațiilor UTM cu mediul de afaceri, în data de 7 februarie 2018, l-a invitația dr., conf.univ. Vasile MAMALIGA, decanul Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB), absolventul UTM dr. Marin CIOBANU, administratorul principal al ZEL „Bălți”, președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP), a ținut o prelegere despre constituirea, funcționarea și perspectivele de dezvoltare a zonelor economice libere (ZEL) din RM pentru studenții anului I de la programele de studii ale FIEB: Business și administrare, Marketing și logistică și Contabilitate.

Pe parcursul a două ore academice studenții și profesorii prezenți în aulă, au aflat totul despre ZEL de la dr. Marin CIOBANU. În virtutea funcțiilor deținute, domnia sa a elaborat pentru prima dată și a promovat cadrul legislativ-normativ de funcționare a acestor entități economice. Astfel, rezidenții profită de protecția investițiilor din partea statului; statutul lor legal este reglementat și poate fi modificat doar prin Legea Parlamentului RM; ei au posibilitate să transfere profitul obținut peste hotarele Republicii Moldova; le sunt garantate prevederi legislative neschimbate pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în calitate de rezident al ZEL; pot efectua circulația liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL; se bucură de tratament preferențial pentru stimularea activității economice – au facilități fiscale, regim vamal special și tratament preferențial; au asigurat un mediu sigur de activitate al rezidenților și păstrare a bunurilor acestora.

Cu susținerea Guvernului, organelor publice locale și partenerilor externi de dezvoltare, oaspetele a fondat ZEL „Bălți”. Aceasta în prezent dispune de 3 subzone în mun. Bălți, 4 – în  or. Strășeni, 2 – în mun. Cahul și câte o subzonă în orașele Căușeni și Orhei, în care activează peste 50 de rezidenți. Printre ele ICS Dräxlmaier Group SRL (mun. Bălți) – produce cablaj electric pentru automobile cu livrări directe către uzinele BMW din Leipzig și Regensburg (Germania) și Oxford (Marea Britanie), SE Bordnetze (mun. Orhei) cu 3200 de angajați –produce cablaje electrice pentru automobilele de marca „Volkswagen”, „Audi”, „Seat”, „Skoda”, „Bugatti” și „Porsche”; ICS GG Cables & Wires EE SRL (mun.Bălți) cu 600 de angajați – produce cablaj electric izolat pentru echipament electric & electronic, trenuri TGV și ascensoare; La Triveneta Cavi Development SRL (or. Strășeni) cu 400 de persoane, produce cablu electric izolat de tensiune medie și joasă, exportat în CSI ș.a. În prezent sunt în derulare o serie de proiecte, ceea ce va permite spre finele anului 2018 să sporească numărul locurilor de muncă în ZEL „Bălți” până la cifra de circa 15 000 angajați, care vor asigura un volum de producție de peste 270 mil $ SUA.

În RM mai funcționează și ZEL „Otaci-Business”, „Ungheni-Business”, „Expo Business Chișinău”, „Tvardița”, „Taraclia” și „Vulcănești”.

Dat fiind că APIP întrunește circa 15 la sută din toate locurile de muncă din industria RM, se propune pentru viitor perfectarea cadrului legislativ pentru a asigura conectarea întreprinderilor mici și mijlocii la marile companii corporative internaționale.

Prelegerea a avut priză la studenți, le-a trezit curiozitatea față de ZEL, adresându-i protagonistului o mulțime de întrebări la subiect.

În final, administratorul principal al ZEL „Bălți”, dr. Marin CIOBANU, a premiat studenții care au formulat cele mai ingenioase întrebări, le-a propus să vină la practica de licență la rezidenții ZEL pentru a elabora teze cu subiecte reale din viață și i-a invitat să facă o excursie de documentare la entitățile zonei economice libere.

(Visited 18 times, 1 visits today)