În data de 2 februarie 2018, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a avut o întrevedere de lucru cu Svetlana CEBOTARI, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul căreia au fost examinate oportunitățile de colaborare pe bază de parteneriat ale celor două instituţii.

Participanţii la eveniment au constatat că în temeiul evaluării experienţei globale în domeniul sănătăţii s-a demonstrat că dispozitivele medicale (DM) performante reprezintă partea indispensabilă a actului medical și utilizarea eficientă a acestora presupune, în mod prioritar, sporirea numărului de investigaţii şi tratament cost eficient şi calitativ. Bioinginerul medical asigură suportul tehnic și operațional pentru utilizatorii de DM. Iar rezultatele evaluării MDM la nivel de instituţie medicală arată că impactul pozitiv în utilizarea eficientă a DM, reducerea cheltuielilor de menţinere a DM, prin servicii adecvate interne în timp util, sporirea cost – eficienţei şi siguranţei actului medical.

Vorbitorii au menţionat că, începând cu anul 2006, la insistenţa Ministerului Sănătăţii, la UTM a fost deschisă specialitatea „Inginerie biomedicală”, care prevede pregătirea fundamentală şi de specialitate a specialiştilor în domeniul ingineriei biomedicale, strict necesară pentru sistemul sănătății al Republicii Moldova. Din anul 2010 au fost inițiate studiile de master în „Ingineria biomedicală”, iar din 2017 se efectuează admiterea la studii de doctorat. Pregătirea specialiştilor se realizează în colaborare cu USMF„ N. Testemiţanu”. Programul de studii urmează recomandările europene armonizate și a fost susținut de proiectul BME ENA TEMPUS şi Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, cu suportul cărora a fost fondat Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală (CNIB), au fost efectuate peste 50 de cursuri pentru bioingineri şi utilizatorii DM din instituţiile medicale. Până în prezent au fost pregătiţi 150 de bioingineri medicali şi 73 de specialişti cu studii de master, majoritatea cărora sunt angajaţi în sistemul sănătăţii. Totodată, la şedinţă s-a precizat că în sistemul sănătăţii din RM sunt angajaţi circa 150 de  bioingineri, ingineri și tehnicieni, responsabili de funcţionarea DM utilizate în cadrul IMSP, necesitatea reală de astfel de specialişti fiind de circa 300 de bioingineri.

Întru extinderea relațiilor de parteneriat dintre MSMPS și UTM în vederea creșterii nivelului de securitate a pacientului și a utilizatorului de DM, asigurării nivelului de performanţă în utilizarea DM, precum și a creșterii calității actului medical, părţile au încheiat un Acord de colaborare, care prevede realizarea unui şir de obiective concrete, inclusiv: promovarea unui program naţional în domeniul ingineriei biomedicale; perfecţionarea sistemului de pregătire a cadrelor inginereşti în domeniul ingineriei biomedicale şi promovarea profesiei de bioinginer medical și inginer clinic în sistemul de sănătate naţional în raport cu cerinţele şi standardele de calitate ale actului medical; formarea profesională continuă, inclusiv perfecţionarea, calificarea profesională suplimentară şi recalificarea în baza studiilor superioare a personalului managerial, utilizatorilor dispozitivelor medicale, bioinginerilor, prin intermediul CNIB; perfecţionarea corpului profesoral, antrenat în procesul de pregătire a inginerilor la specialitatea  „Inginerie biomedicală”; fortificarea sistemului instituţional de management al dispozitivelor medicale prin crearea modelelor şi procedurilor pentru managementul dispozitivelor medicale, conform standardelor europene şi cerinţelor producătorilor.

La întrevederea consacrată semnării Acordului au participat prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Departament Microelectronică şi Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, persoane oficiale din conducerea ministerului.

(Visited 15 times, 1 visits today)