În data de 2 februarie 2018, E.S. Valeria BIAGIOTTI, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Italiene în RM, a efectuat o vizită de documentare la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Înaltul oaspete a fost întâmpinat de rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care i-a prezentat un scurt istoric despre UTM, domeniile de pregătire a cadrelor de ingineri, relațiile de colaborare internațională cu universități similare,  baza tehnico-materială a instituției.

Un subiect aparte al întrevederii a vizat legăturile didactice, științifice și de mobilitate academică pentru studenți și profesori, pe care UTM le întreține cu o serie de universități și agenți economici din țara prietenă, inclusiv Fine Art Academy di Como, Instituto Secoli, Milano, POLIMODA – Institutul Internaţional de Design şi Marketing, Universitatea Politehnică din Milano, Chemonics International INC din Italia ș.a.

În context, Larisa BIGAIAN, prorector pentru relații internaționale și finanțe, a subliniat importanța pentru UTM a unui șir de proiecte realizate pentru studenții UTM în comun cu instituții de învățământ superior din Italia.

În cadrul Proiectului de competitivitate susținut de USAID pe parcursul a.u. 2016-2017 și 2017-2018 12 studenți ai Facultății Textile și Poligrafie au urmat stagii de 10 luni la Academia di Belle Arti di Como. În baza Acordului încheiat între UTM, Chemonics International INC și POLIMODA International Institute of Fashion Design and Marketing, alți 4 studenți ai FTP au urmat cursuri de instruire de scurtă durată la Pollimoda IIFDM. Alți 5 studenți de la FCIM, FIEB și FIMET au beneficiat de mobilități Erasmus Mundus la Universita degli Studi di Trento și Politehnica di Torino.

Din 16.10.2016 UTM este parte a Proiectului ERASMUS+ Capacity Building 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP privind studiile de licență și master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam – LMPI, coordonat din partea UE de către Universitatea „UniNettuno” din Italia. Proiectul urmează să se desfășoare până pe 15.10.2019 și prevede inițierea unui program de master profesionist în domeniul securității sistemelor informatice (cu acordarea diplomelor duble sau comune), elaborarea programelor și conținuturilor cursurilor de formare pentru studenți, perfecționarea a 11 profesori în UE (GR) timp de 12 săptămâni, cursuri de formare profesională în spațiul didactic virtual și traininguri privind consilierea și orientarea în carieră pentru profesori, cursuri de perfecționare în Franța în domeniul managementului proiectelor ERASMUS+, crearea unui Centru de excelență de resurse și prestare a serviciilor în domeniul securității sistemelor informatice, îmbunătățirea capacităților de inserție profesională a studenților în companii din domeniul securității informaționale etc.

În  contextul Procesului Bologna, rectorul UTM a exprimat intenția de a extinde aceste legături și cu alte instituții de învățământ similare, solicitând întru realizarea acestui deziderat concursul Ambasadei Republicii Italiene.

E.S. Valeria BIAGIOTTI a vizitat Centrul de excelență în domeniul TIC TEKWILL, Centrul de excelență și accelerare în design și tehnologii din industria ușoară ZIPhouse, Centrele de excelență didactică și cercetare din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor și a efectuat o excursie în Parcul-Muzeu al tehnicii în aer liber din campusul Râşcani al UTM.

Excelența Sa, Valeria BIAGIOTTI, a devenit ambasador într-un moment foarte special în relația dintre statele noastre – în martie 2017, când am celebrat 25 de ani de relații moldo-italiene și 8 ani ai Ambasadei Italiei în țara noastră.

(Visited 12 times, 1 visits today)