Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor universitar la Catedra economie şi management în construcţii din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business, UTM, a fost decorată cu cea mai înaltă distincție a Academiei de Științe a Moldovei – medalia  „Dimitrie CANTEMIR”, pentru contribuție substanțială la cercetarea economică și promovarea valorilor științifice.

După această apreciere succintă și modestă se ascunde o muncă asiduă de cercetare și pregătire a cadrelor de înaltă calificare, desfășurată pe parcursul a mai bine de 65 de ani, inclusiv ultimii 33 de ani – la UTM.

Reperele ce urmează vin să confirme legitimitatea distincției acordate. În contextul preocupărilor științifice ce țin de finanțe publice, monedă și credit, a predat discipline economice, a fondat și a condus Catedra finanţe şi contabilitatea firmei la FIEB. Interesele ştiinţifice sunt axate pe consolidarea financiară la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; descentralizarea financiară şi cea fiscală – calea spre modernizare;  reforma bugetară la nivel local şi impactul ei asupra consolidării financiare. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 12 monografii, cele mai relevante fiind „Metodologia finanţării învăţământului public: Teorie şi practică” (2010) și „Managementul finanţelor  publice” (2016), editate la editura „TEHNICA-INFO”.

Distinsă Profesoară! Din partea întregii comunități academice a UTM, primiți sincere felicitări cu prilejul aprecierii binemeritate a activității de o viață. Vă urăm să aveți din belșug florile recunoștinței din partea discipolilor și noi realizări în educație și cercetare pe potriva așteptărilor Dumneavoastră!

(Visited 73 times, 1 visits today)