Departamentul de Matematică  al  UTM organizează miercuri,  28 februarie 2018 ora 16.00, în cadrul Seminarul de Ştiinţe Matematice  P. Osmătescu conferinţa: “Difinition and example of ternary Moufang loop” susţinută de conf. univ. dr.  Leonid Ursu. Conferinţa va avea loc în aud. 328, et. 3,  bloc II (Facultatea Energetică).

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

Pe 26 februarie 2018 Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit un nou atelier didactic, desfășurat în cadrul Proiectului PBLMD „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a acestora”. Acesta va dura 4 zile și își propune perfecționarea personalului academic și a celui din managementul universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL.

Citește mai mult

În data de 23 februarie 2018, Departamentul Inginerie Electrică  al FEIE a oragnizat în cadrul proiectului bilateral de cercetare HELSAX UTM – Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), finnațat de AȘM și Guvernul României, care se încheie în august 2018, un seminar științific cu tema „Standuri de încercare şi încercări specifice pentru sistemele de acţionare ale vehiculelor electrice și hibride cu maşini electrice axiale cu un singur stator și două rotoare”.

Citește mai mult

Vineri, 06 martie 2018, ora 15.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenţilor 9/8, bl. 6 de studii, aud. 6-415, va fi examinată teza de doctor habilitat în tehnică a dlui MAZURU Sergiu cu tema: „Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale”, specialitatea 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei continua să intensifice relațiile de colaborare reciproc avantajoasă cu universități de profil din România. În data de 22 februarie 2018, în temeiul Acordului de colaborare dintre UTM și Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG), la inițiativa conducerii UPG, o delegație a acesteia în frunte cu prof. univ., dr. ing. ec. Daniela BUZOIANU, prorector pentru activitate socială şi resurse umane, a efectuiat o vizită de lucru la UTM.

Citește mai mult

Patru doctoranzi ai UTM au intrat în lista celor 13 doctoranzi selectați de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, care urmează să primească în 2018 burse din partea Guvernului. Citește mai mult

Federaţia Mondială a Sa­vanţilor (FMS) a desemnat câștigătorii concursului celor 10 burse acordate pentru a. 2018, în valoare de 150 de franci elve­ţieni/lună, pentru doctoranzii din RM. Ne mândrim că printre câştigători se numără şi discipola școlii doctorale „Ştiinţa Alimentelor” a UTM  Oxana RADU, a. III (conducător științific: dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV și dr., conf. univ. Alexei BAERLE).

Citește mai mult

Pe 21 februarie 2018, aula 6-2 din blocul de studii nr. 6 al Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Aici și-au dat întâlnire studenți de la toate cursurile Facultății pentru a se întâlni cu reprezentanții companiei Dräxlmaier Group din Brașov, care a deschis la UTM un birou de proiectare.

Citește mai mult