Conferențiarul universitar Mihai PEREBINOS, titular la Departamentul „Informatică şi Ingineria Sistemelor” organizează an de an susținerea publică a proiectelor de an de către discipolii cărora le predă cursul „Baze de date”. Evenimentul este apreciat în primul rând de către înșiși studenții anului II, specialitățile „Informatica aplicată” și „Managementul informațional”, pentru schimbul de cunoștințe în cadrul prezentării proiectelor.

Anul acesta susținerea proiectelor a avut loc în data de 23.01.18. Scopul acestei activități este prezentarea rezultatelor proiectelor individuale privind crearea unui Sistem Automatizat de Prelucrare a Datelor, în formă de aplicație Web sau Desktop.

Fiecare proiect include realizarea următoarelor etape: studiul și analiza domeniului de aplicabilitate a unei sarcini concrete, analiza cerințelor informaționale, elaborarea modelelor conceptuale și logice, a proiectului BD, realizarea și testarea produsului software (HTML, CSS, PHP, JavaScript, MYSQL), instrument informatic de administrare pentru sarcina formulată.

Proiectul de an reprezintă o lucrare individuală de totalizare a cunoștințelor acumulate în cadrul cursului nominalizat pe o temă selectată de student din lista propusă de profesor. Este o formă de implicare personală a studenților orientată pe dezvoltarea și obținerea abilităților de cercetare, proiectare și realizare a unor instrumente Software pentru colectarea, procesarea datelor și obținerea informatiilor necesare unui management eficient într-un domeniu concret și constituie în același timp o activitate eficientă de formare a competenţelor și abilităților viitorilor specialiști. Aceste activități reprezintă pentru studenți și o platformă reală în identificarea viitoarelor teme a tezelor de licență la următorul an de studii.

Formatul propus de profesorii responsabili de acest curs, conf. univ. Mihai PEREBINOS și asist. univ. Petru FOCȘA, reprezintă o platformă pentru schimbul de experiență și familiarizarea cu multitudinea de domenii de implementare a cunoștințelor acumulate în cadrul cursului „Baze de date” și celor conexe.

Or sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice în cadrul cursurilor generale şi de specialitate, utilizarea materialelor și experienței obţinute în urma efectuării stagiilor de practică din anul precedent, perfecţionarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică individuală, integrarea cunoştinţelor şi aplicarea lor în activitatea practică constituie dimensiunile indispensabile ale acestei platforme promovate de către profesorii Departamentului Informatică şi Ingineria Sistemelor din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) pentru eficientizarea procesului de studii.

(Visited 22 times, 1 visits today)