Hotărârile Senatului din 22 decembrie 2017

  1. Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare al UTM.
  2. Aprobarea Regulamentului cu privire la normativile pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozionelor etc. şi pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şa Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
  3. Discutarea şi aprobarea Metodologiei de stabilire a normativelor pentru unele categorii de personal cu funcţii complexe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor şi facultăţilor Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
  4. Discutarea şi aprobarea Normativelor pentru realizarea muncii suplimentare la funcţia didactică şi ştiinţifico-duidactică în Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
  5. Raport privind modificarea bugetului 2017 şi Aprobarea bugetului pentru anul 2018 al UTM.
  6. Reorganizarea structurii Facultăţii Inginerie Economică şi Business.
(Visited 5 times, 1 visits today)