Un nou parteneriat: UTM – Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”

Pe 24 ianuarie 2018 Departamentul Formare Continuă a cadrelor didactice (UTM) a găzduit o ședință de lucru cu reprezentanții Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău privind dezvoltarea relaţiilor de parteneriat.

Din partea gazdelor au participat: dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate, dr., conf. univ. Valentina BULGARU, decan FTP, șefii de departamente dr., conf. univ. Viorica CAZAC, dr., conf. univ. Alexandru COCIN, conf. univ. Olga SUGAC și dr., conf. univ. Maria VASILIEV.

Potrivit prorectorului Valentin AMARIEI, ședința a fost precedată de o întrevedere a rectorului UTM, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN cu Lilia RĂCILĂ, directorul Colegiului „Alexandru Plămădeală”, care au convenit asupra armonizării programelor de studii.

– Ne-am propus să inițiem o colaborare cu subdiviziunile didactice și de cercetare ale UTM pentru a asigura pregătirea fundamentală a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul culturii, învăţământului şi artelor plastice, decorative şi design pentru instituţiile de învăţământ preşcolar, şcolar artistic, diverse instituţii de cultură şi artă; dar și pentru  adaptarea discipolilor la condiţiile de continuă schimbare a vieţii, a menționat directoarea Colegiului, Lilia RĂCILĂ.

În urma unui schimb constructiv de opinii s-au identificat mai multe domenii de colaborare la specialitățile poligrafie, design interior și vestimentar, tapiserie artistică, ceramică artistică, textile, sculptură, pictură, arte decorative: formarea continuă psihopedagogică și profesională a cadrelor didactice, organizarea stagiilor de practică a elevilor colegiului, ajustarea unor planuri de studii și crearea premiselor pentru continuarea studiilor absolvenților colegiului la UTM, organizarea în comun a unor seminare tematice,  expoziții, concursuri, altor activităţi didactice, științifice și culturale.

(Visited 195 times, 1 visits today)