Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică continuă să suplinească lipsa specialiștilor în domeniul ingineriei biomedicale. În aceste zile are loc susținerea tezelor de master la specialitatea „Inginerie biomedicală” (IBM).

În fața comisiei de examinare s-au prezentat 18 masteranzi, care, sub îndrumarea prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, conf. univ., dr. hab. Artur BUZDUGAN,  conf. univ., dr. Serghei RAILEAN și lect. sup. Anatolie IAVORSCHI pe parcursul a trei semestre au cercetat teme reale din activitatea instituțiilor medicale din țara noastră.

În conformitate cu subiectele de cercetare aprobate de conducerea FCIM, 12 masteranzi au propus softuri speciale și o serie de mostre de aparate: sistem informațional de gestionare a dispozitivului electromiografic, metode și tehnici de imprimare 3D pentru aplicații medicale, sistem de control acces bazat pe caracteristici biometrice, sistem de monitorizare a nivelului de radiații ionizante, metode și tehnici de monitorizare a stresului uman, dispozitiv de culegere și transmitere la distanță a semnalului EMG, dispozitiv de măsurare a parametrilor de excitabilitate, dispozitiv pentru evaluarea stresului uman, dispozitiv de achiziționare a semnalelor biomedicale cu transmitere wireless, dispozitiv de măsurare a caracteristicilor unor nanosenzori.

Ulian ROTARI, șef subdiviziune de profil la Spitalul Clinic Republican:

– În echipă cu Alexandru PETICA, pentru diagnosticarea pacientului la distanță am elaborat un dispozitiv mobil în trei serii (seria de bază – pentru lucrătorii medicali, iar mini și micro – pentru uz personal). Acesta este înzestrat cu un set minimal de instrumente și oferă posibilitatea de a transmite informația online de pe calculator, tabletă sau smartphone către un specialist în domeniu, sporind eficiența acordării primului ajutor medical. El poate fi folosit și la monitorizarea pacientului în timpul transportării lui spre instituția medicală. Inovația noastră costă cca 2000 euro, fiind mai ieftină decât aparatele similare de pe piața internațională de circa 8 ori.

Masterandul Gabriel SARIVAN:

– Deoarece după o traumă gravă, în perioada de convalescență, din cauza mobilității reduse, pacientul se reabilitează fizic cu greu, mi-am propus să elaborez prototipul unui dispozitiv electromiografic de monitorizare a progresului de reabilitare funcțională a mușchilor. Sunt sigur că având informația la zi despre starea fizică a musculaturii, utilizatorul aparatului demonstrat comisiei de examinare va depune efort să execute anumite exerciții pentru a reveni la starea fizică normală.

Alți 6 masteranzi au făcut propuneri privind cerințele fizico-chimice și fiziologice ale biomaterialelor pentru bioimprimare 3D; eficientizarea utilizării dispozitivelor medicale în terapia intensivă, dispozitivelor medicale în blocul operator; aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor de diagnosticarea ultrasonografică la nivel de instituție medicală; identificarea și cercetarea parametrilor fiziologici prin metoda impedanței electrice; factorul uman în securitatea nucleară și radiologică în sectorul medical (pe exemplul IMSP „Institutul Mamei și Copilului”).

După cum a constatat cu profundă satisfacție președintele comisiei Iurie NICA, conf. univ., dr., șeful Laboratorului tehnică medicală al Institutului de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii „D. GHIŢU”, competitorii au demonstrat cunoștințe teoretice profunde și abilități excelente de cercetare, ceea ce le-a permis cu cheltuieli minime să elaboreze, să proiecteze și să asambleze dispozitive medicale originale, demne de a fi multiplicate, testate și utilizate în instituțiile medicale din RM.

Prof. Victor ŞONTEA, șef Departament Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, a ținut să precizeze că toți masteranzii activează în instituții spitalicești, anterior ei absolvind diferite facultăți ale UTM. Printre ei sunt și lucrători medicali. Promoția-2018 va contribui la implementarea unui management performant al tehnologiilor medicale, asigurând astfel buna funcționare a echipamentelor, exploatarea lor corectă și în deplină concordanță cu normele de securitate.

(Visited 13 times, 1 visits today)