Rezultatele selectării formatorilor la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice

Proces verbal nr. 2 al ședinței comisiei de recrutare și selectare a formatorilor la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Cladirilor Publice