Studentele grupei IMIU-141, anul IV, Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) au încheiat semestrul de toamnă cu o impresionantă expoziție de lucrări în domeniul marochinăriei.

În debutul semestrului, conf. univ., dr. ing. Marina MALCOCI a pus în fața studentelor mai multe sarcini: să conceapă, proiecteze și să confecționeze articole de marochinărie în cadrul disciplinei „Proiectarea și tehnologia articolelor de marochinărie”.

Studentele Viorica CALIGA, Natalia COREȚCAIA, Elena DAMASCHIN, Iana MOCREAC, Iana MOISEENCO, Lidia MUNTEANU, Augustina MUSTEAȚA, Maria NEAGU, Aliona RAZMERIȚA, Elena SPINACHII au făcut față cu succes sarcinilor propuse, realizând produse interesante și originale, sub egida a doi maiștri de instruire: Ana ISCHIMJI și Eva ODOCHICIUC din cadrul Departamentului Modelarea și Tehnologia Confecțiior Textile și din Piele.

În laboratorul 4-33 „Tehnologia articolelor de marochinărie şi vestimentaţie din piele” din cadrul FTP au fost confecționate 6 genți, 2 poșete și 22 produse de mică marochinărie (portchei, porttelefon, portstilou, portmoneu etc.). Pentru confecționarea produselor s-a utilizat în principal piele naturală, dar și combinații de materiale (piele naturală și materiale textile). Asamblarea reperelor a fost efectuată atât mecanic, cât și manual. Cusăturile manuale predomină, deoarece acestea au fost și vor fi actuale prin modul de împletire a ațelor pe suprafața reperelor. Operația dată a permis diversificarea produselor confecționate.

Expoziția a fost vizitată de către directorul tehnic al întreprinderii „Arilux” SRL din Chișinău, Victoria BOLDURESCU, care a apreciat înalt lucrările studentelor.

În urma discuțiilor pe marginea lucrărilor expuse, au fost stabilite direcțiile de colaborare dintre departamentele Modelarea și tehnologia confecțiior textile și din piele și Design vestimentar ale FTP cu întreprinderea „Arilux”.

(Visited 9 times, 1 visits today)