Pe data de 21 decembrie 2017 Larisa BUGAIAN, prorector pentru finanțe și relații internaționale, și Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relaţii Internaţionale, UTM, au primit vizita reprezentanților Proiectului TWINNING în domeniul Patrimoniului Cultural.

Într-o ambianță amicală, s-a discutat despre o viitoare colaborare a Universităţii Tehnice a Moldovei cu mai multe universităţi din Italia în vederea mobilităţii specialiştilor în domeniu, aceasta fiind parte integrantă a obiectivelor pe care și le propune proiectul dat. Oaspeții și-au exprimat disponibilitatea de a oferi suport în promovarea patrimoniului cultural printr-un dialog continuu în tematica respectivă, dezvoltarea programelor educaționale, vizite de studiu, seminare, traininguri.

Proiectul TWINNING a fost lansat pe 17 noiembrie 2017. Implementat în parteneriat cu Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia, proiectul are drept scop susținerea instituțiilor din Republica Moldova pentru îmbunătățirea guvernanței în domeniul protecției patrimoniului cultural.

(Visited 6 times, 1 visits today)