În martie 2017, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Departament Bioinginerie Medicală, la solicitarea Ministerului Sănătății din Turkmenistan, a efectuat o vizită de lucru la Aşgabat, unde a împărtășit experiența UTM în pregătirea inginerilor biomedicali, părțile convenind asupra unui schimb de experiență în domeniu.

În perioada 18-21 decembrie 2017 Departamentul Bioinginerie Medicală din cadrul UTM a găzduit o delegație a Ministerului Sănătății din Turkmenistan, care s-a aflat într-o vizită de documentare în RM, cu scopul de a studia experiența RM în pregătirea specialiștilor în domeniul ingineriei biomedicale, managementul dispozitivelor medicale în instituțiile de profil în vederea asigurării realizării procedurilor și investigațiilor clinice cu grad diferit de complexitate, exploatarea și mentenanţa dispozitivelor medicale, prevenirea defecțiunilor în funcționarea acestora.

Prof. Victor ȘONTEA a familiarizat oaspeții cu activitatea Departamentului pe care îl conduce, programele de pregătire a inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor în inginerie biomedicală, organizarea şi coordonarea procesului de elaborare şi implementare a celor mai bune soluţii tehnice şi economice pentru mentenanţa şi reparaţia dispozitivelor medicale, sălile de curs, centrele de cercetare, laboratoarele și echipamentul din dotare, formele de colaborare a UTM cu instituțiile din domeniul sănătății.

De asemenea, oaspeții au efectuat o vizită la Instituţia Medico-Sanitară Publică „Institutul Mamei şi Copilului”, unde au studiat experiența Departamentului pilot comun cu UTM de bioinginerie medicală – prima subdiviziune de acest fel în sistemul de ocrotire a sănătății din țara noastră, în cadrul căreia pe parcursul a 5 ani s-a constituit un colectiv din 15 specialiști-bioingineri, în frunte cu absolventul FCIM-UTM Cornel PÎSLARU, care asigură buna funcționare și exploatare a celor peste 1500 de dispozitive medicale moderne.

Reprezentanții turkmeni au vizitat și Departamentul de inginerie medicală din cadrul IMSP „Spitalul Clinic Republican”, s-au interesat de acțiunile întreprinse de organele de resort privind constituirea unei subdiviziuni similare la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, de baza juridică și formele de activitate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în domeniul dat, au vizitat destinații de interes istoric, social și cultural din RM.

La încheierea vizitei, delegația turkmenă s-a întreținut cu prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, mulțumind cordial pentru ospitalitatea și bunăvoința gazdelor. Părțile au examinat posibilitățile de derulare a unui program de instruire postuniversitară în domeniul ingineriei biomedicale pentru un grup de specialiști la UTM, au fost identificate și alte oportunități de colaborare dintre Ministerele de resort din țara prietenă și UTM.

(Visited 6 times, 1 visits today)