Oleg LUPAN, dr. hab., prof. univ. în Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM, a fost nominalizat în ședința de totalizare a activității științifice a UTM în anul 2017 ca deținător al indicelui Hirsch (H) 41 (conform SCOPUS) și ca primul savant din RM care în calitate de autor a depășit într-un an 1000 de citări internaționale în baza lucrărilor cotate ISI în SCOPUS (peste 150), acumulând până în prezent peste 5700 de citări, devenind astfel cel mai recunoscut savant din țara noastră în lume.

Ca cercetător și savant, efectuează cercetări științifice fundamentale și aplicative în domeniul nanotehnologiilor – la frontiera tuturor științelor, în special în inginerie, fizică, știința materialelor, nanosenzori, energetică. Rezultatele obținute în 2017 au fost publicate în 35 de lucrări, dintre care 14 articole recenzate internaționale, inclusiv în reviste de prestigiu, cum ar fi Advanced Functional Materials (FI-factor de impact: 12.12.), Nature Communications (FI: 13), Small (FI: 8.6), ACS Applied Materials and Interfaces (FI: 7.5), Physica Status Solidi RRL(FI: 3.03), Sensors and Actuators B (FI: 5.4) ș.a. Rezultatele au fost raportate la o serie de conferințe internaționale și naționale, inclusiv 2 lucrări la ședințele în plen la NAP-2017 și ICMCS-2017, iar 18 – la E-MRS, SPIE, CEEC, ICMCS, alte foruri științifice.

Ca autor, a fost citat în reviste internaționale recenzate cotate SCOPUS de peste 1000 de ori, iar în total referințele/citările la articolele sale au depășit cifra de 5700 – un record pentru RM, dar și o contribuție directă la prestigiul și ratingul Universității Tehnice a Moldovei pe plan internațional.

Indicele său personal Hirsch a depășit cifra de 40, contribuind direct la indicele Hirsch al Republicii Moldova. Apropo, pentru a obține sau a fi promovat la postul de profesor în universitățile din UE și SUA, se recomandă conferențiari cu indicele H de peste 18.

Ca titular, predă 5-6 cursuri normative la UTM, inclusiv „Fizica corpului solid”, „Nanotehnologii și nanomateriale”, „Circuite și dispozitive electronice”, „Sisteme optoelectronice” și altele speciale la ciclurile 1 și 2. La prelegeri și lucrări de laborator transmite tinerilor cunoștințele acumulate pe parcursul celor peste 24 de ani de activitate didactică la UTM și toată experiența sa didactico-științifică, identifică noi talente în activitatea științifică și pedagogică, le educă și antrenează în diferite proiecte naționale și internaționale de cercetare. De exemplu, dr. Vasile CREȚU a susținut cu excelență teza de doctor în 2017, fiind autor a 45 publicații științifice. Drd. Vasile POSTICA are deja peste 50 de publicații, inclusiv 25 cotate ISI, și indicele Hirsch cu cifra 11, laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale. Drd. Nicolae ABABII, fiind abia la anul 2, deja a depășit indicele H de 6 cu 12 lucrări cotate ISI. Și drd. Nicolae MAGARIU, fiind la început de cale, are rezultate promițătoare.

E mândru și de masteranzii și studenții săi, între care i-am putea evidenția, de exemplu, pe Ștefan MAIMESCU – câștigătorul  numeroaselor concursuri naționale și internaționale, Anatolie POCROPIVNÎI – medalia de argint la InfoInvent-2017 și alții. Iar lucrările doctoranzilor săi au ajuns de câteva ori pe copertele prestigioaselor reviste științifice din Germania.

Echipa sa de cercetători în tema „Nanotehnologii pentru dispozitive nanosenzorice”  numără 10 persoane, colectiv fondat la inițiativa și cu susținerea prof. univ. Victor ȘONTEA, șef Departament MIB. În ultimii ani echipa a beneficiat de importante susțineri financiare, câștigând o serie de proiecte de cercetare și logistice, acordate de UTM, Guvernul RM, STCU, fundații internaționale. Realizările acestei echipei sunt posibile și datorită unei atmosfere de lucru foarte pozitive și prietenoase, statornicite aici cu susținerea totală din partea administrației UTM, dar și în strânsă colaborare cu universități și centre academice din Germania (Universitatea CAU), Franța (CNRS, Universitatea PSL, Paris), SUA (Universitatea din Florida Centrală UCF), Anglia (University College London, Cardiff University), Portugalia (Institute for Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication), Rusia (Academia de Științe), România (Academia de Științe) și altele, care dispun de echipamente performante, condiții de cercetare excelente și manifestă o deschidere sinceră pentru a susține cercetătorii științifici de la UTM și din RM.

Viitorul dezvoltării științei și educației universitare aparține unor asemenea nuclee de cercetători-profesori, care colaborează cu diverse centre educaționale și științifice internaționale, aducând, evident, și proiecte noi în RM, dar și un viitor prosper pentru tinerii pasionați de inginerie și științele exacte. Suntem mândri de faptul că, alături de asemenea profesori cu renume, studenții UTM se pot încadra în echipe de cercetare internaționale, să acumuleze cunoștințe profunde, dar și experiență profesională.

(Visited 15 times, 1 visits today)