11 studenți care urmează programul de studii „Construcții industriale și civile”, anii I-II, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei au participat la concursul „PACK – Pământ Armat în Cutie cu hârtie Kraft”, organizat la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România de Facultatea Construcții și Instalații.

De la cele două universități partenere au participat 7 echipe, formate din studenți de la anii I-IV, ciclul I licență și anii I-II, ciclul II master. Competitorii au avut sarcina de a realiza câte un masiv de pământ armat, care ulterior a funcționat ca o structură de sprijin la scară redusă, într-o cutie din PAL, folosind doar nisip, hârtie kraft și… gândire inginerească.

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru de la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de cele două echipe a câte 5 studenți după cum urmează:

echipa UTM CIC – formată din studenți de la anul I, ciclul I licență, ocupând locul V, din VII, utilizând la concurs 121.85 grame de hârtie kraft, pentru 153 kg de nisip;

echipă TINCO – formată din studenți de la anul II, ciclul I licență, plasându-se pe locul IV, utilizând 101.5 grame de hârtie kraft, la fel pentru 153 kg de nisip.

Concursul încurajează lucrul în echipă, rezolvarea creativă a unei probleme de actualitate din domeniul ingineriei civile – stabilitatea structurilor de sprijin din pământ armat, urmând să câștige echipa care va folosi cea măi mică cantitate de hârtie kraft, fără ca structura să cedeze sub o anumită încărcare.

Deși deocamdată nu au studiat disciplina „Geotehnică și fundații”, fiind abia în anii I și II, studenții moldoveni s-au descurcat de minune, conformându-se regulilor concursului, cercetând structurile din pământ armat, utilizând pe larg gândirea inginerească. S-au pregătit minuțios, întocmind și un raport de proiectare, pe care l-au prezentat juriului. Au rămas plăcut entuziasmați atât de participare, cât și de oportunitatea de a vizita laboratoarele de geotehnică ale Universității Tehnice „Gh. Asachi”, Iași, amenajate la standarde educaționale europene, determinându-i să participe și la edițiile viitoare ale concursului.

Buna pregătire a studenților UTM se datorează, în special, lectorilor asistenți drd. Evgheni CUTIA și drd. Vadim ŢURCAN, care și-au însoțit discipolii și i-au încurajat pe toată durata concursului, alături de conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC, membru al juriului; conf. univ., dr. Ion ALBU, prodecan pentru studii; prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef Departament Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului.

La TUIAȘI, administrația FCGC a participat la o masă rotundă cu conf. univ., dr. ing. Vasilică CIOCAN, decan, Facultatea Construcții și Instalații din Iași; conf. univ., dr. ing. Ana NICUŢĂ, Departamentul Căi de Comunicații și Fundații; asist. univ., dr. ing. Florin BEJAN şi Mircea ANICULĂESI, dr. ing. Iancu-Bogdan TEODORU, şef lucrări, în vederea dezvoltării în comun a proiectelor ERASMUS +, KA1 sau KA2, proiecte H2020 etc. S-au purtat discuții şi despre desfășurarea procesului educațional din România și din Republica Moldova în domeniul construcțiilor industriale și civile, au fost expuse unele opinii și experiențe ale României în vederea atragerii agenților economici în mediul academic.

Această participare a fost posibilă, grație rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care a asigurat cu transport până la Iași delegația UTM.

(Visited 7 times, 1 visits today)