Absolvind Catedra militară, 940 de studenți ai UTM, altor instituții de învățământ superior și elevi din anul terminal ai colegiilor (centrelor de excelență), inclusiv 25 de doamne şi domnişoare, au depus solemn jurământul de credință Patriei, în prezența corpului de ofiţeri, rudelor şi prietenilor.

Felicitându-i pe proaspeții premilitari cu finalizarea studiilor și conferirea gradelor militare de ostaș, sergent inferior sau caporal (r), în funcție de reușita la învățătură, generalul de brigadă (r) Vitalie STOIAN, șef Catedra militară, a menționat că acești bravi tineri şi tinere, acum patru luni și-au asumat benevol o sarcină deloc ușoară – să învețe alfabetul de apărător al Patriei, și au reușit. Majoritatea cursanților au îndreptățit așteptările, iar lecțiile bărbăției şi cetăţeniei, însușite în sălile de clasă și laboratoarele catedrei, dar și în unitățile Armatei Naționale, pe platourile militare de la Baza militară de instrire Bulboaca, Centrul de instruire Negreşti sau Centrul de Cultură şi Istorie Militară din municipul Chişinău, le vor prinde bine în viață, mai ales celor, care în viitor își vor satisface serviciul militar în termen, vor alege cariera de militar prin contract în instituțiile de forță ale RM sau vor urma cursuri de ofiţeri. Deși e grea, datoria de apărător al Patriei este nobilă, solicită pregătire fizică bună, responsabilitate, profesionalism, curaj şi dârzenie, calităţi cultivate din plin în timpul studiilor. Drum bun în viață!

Proaspătul absolvent al cursurilor Grigore PROCA (a. IV, FET) a mărturisit că a decis să însuşească profesia de apărător al Patriei, deoarece fiecare cetăţean este obligat să ştie şi să poată apăra ţara la nevoie. La catedră am însuşit cunoştinţe militare conform programei, din cele mai diverse domenii conexe, am învăţat să mânuim şi armamentul din dotare. Mulţumim corpului de ofiţeri al catedrei pentru munca depusă şi pentru experienţa pe care ne-au transmis-o ca pe o ştafetă pentru noi generaţii.

Tânăra Mihaela DANU (a. I, FIEB) a spus că în armată au loc şi doamnele. Mă bucur că pe lângă studiile de bază la facultate, am avut posibilitatea să absolv cu Diplomă de onoare şi cursurile de sergent în infanterie. Din partea colegilor de pluton, dar şi a tuturor cursanţilor, exprimăm sincere sentimente de profundă gratitudine tuturor cadrelor didactice de la Catedra militară pentru că ne-au învăţat să iubim Patria, s-o apărăm şi să fim adevăraţi patrioţi ai RM.

În aceeași zi au depus jurământul și absolvenți cursurilor, care au studiat arta militară la filialele din Bălți, Cahul şi Soroca ale Catedrei militare a UTM. Pentru sârguinţă, succesele obţinute şi disciplină exemplară cei mai buni cursanţi au fost decoraţi cu Diplome de onoare, iar şefii de promoţie au primit câte un fanion.

Catedra asigură pregătirea calificată a efectivului de sergenţi şi soldaţi pentru Rezerva Forţelor Armate, devotaţi Patriei şi poporului Republicii Moldova, cu o pregătire teoretică şi deprinderi practice corespunzătoare la specialitățile infanterie, geniu, comunicaţii-informatică și artilerie, în stare să desfăşoare în orice moment acţiunile militare individual şi la nivel de grupă/echipă. Pe parcursul a 15 ani de activitate, până în prezent peste 21 de mii de persoane au absolvit cursurile de instruire, inclusiv circa 1100 femei, mulţi dintre care promovează în continuare cariera militară.

(Visited 43 times, 1 visits today)