Universitatea Tehnică a Moldovei, în persoana rectorului Viorel Bostan, şi ÎCS „Red Union Fenosa” SA, reprezentată de Jose Luis Gomez Pascual, country manager, au semnat pe 14 decembrie 2017 un nou acord de colaborare, convenind, în baza acestuia, asupra extinderii relaţiilor de colaborare care-şi au începutul odată cu stabilirea grupului Gas Natural Fenosa în Republica Moldova în anul 2000. Concomitent cu semnarea acordului a fost semnată şi o primă anexă la acesta care prevede o sponsorizare din partea ÎCS „Red Union Fenosa” SA pentru amenajarea sălii de lectură a bibliotecii din cadrul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică a UTM.

În virtutea priorităților de colaborare stabilite, cele două instituții se angajează să colaboreze în vederea pregătirii cadrelor inginerești de profil conform standardelor economiei naționale, internaționale, necesităților curente și de lungă durată ale întreprinderii, implementării în procesul de studii a tehnicii și utilajului de laborator modern, desfășurării cercetărilor ştiinţifice în conformitate cu solicitările întreprinderii și implementarea ulterioară a rezultatelor acestora în cadrul întreprinderii, a perfecționării procesului de studii şi a susținerii procesului de elaborare și editare a materialelor didactico-metodice, organizarea Târgurilor locurilor de muncă, Zilelor Carierei, formarea continuă a specialiştilor în cadrul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) a UTM la ciclurile licență, master, doctorat, organizarea stagiilor de practică și a întâlnirilor studenților FEIE-UTM cu reprezentanţii întreprinderii şi partenerii acesteia; stimularea studenţilor cu reușită înaltă prin oferirea unor burse de merit sau angajări part-time; susţinerea manifestărilor tehnico-ştiinţifice (expoziţii, conferinţe, seminare etc.), precum şi un şir de alte activităţi didactice şi practice comune.

Această simbioză dintre UTM (unica instituţie de învăţământ superior ingineresc din RM) și „Red Union Fenosa” (cel mai mare distribuitor de energie electrică la tarife reglementate din RM, parte a grupului Gas Natural Fenosa, companie multinaţională, lider în sectorul gaze şi electricitate) reprezintă recunoașterea de către părți a importanţei colaborării bilaterale în domeniul energeticii, ingineriei electrice şi infrastructurii calităţii în vederea asigurării unui nivel înalt de calificare a specialiştilor, cu orientare la standardele europene, prin integrarea procesului de studii şi a mediului economic şi de afaceri și implicarea reciprocă în realizarea obiectivelor stabilite de comun acord.

(Visited 9 times, 1 visits today)