Larisa BUGAIAN, prorector UTM pentru finanțe și relații internaționale, a participat pe 11-12 decembrie 2017 la Conferința anuală a experților din domeniul reformelor învățământului superior, care și-a propus spre dezbateri următorul subiect: „UE și vecinii săi: politica și cooperarea în domeniul învățământului superior”. Pentru a promova activitatea experților naționali în diferite domenii politice ale UE și pentru a optimiza participarea factorilor de decizie europeni, Conferința a avut loc la Bruxelles.

Conferința a constituit un prilej deosebit pentru a face bilanțul activităților rețelei de experți și a analiza tendințele de dezvoltare a învățământului superior la nivel național și global. Discuțiile s-au axat, în special, pe politicile regionale, bilaterale și biregionale care formează și permit reforme, schimburi și colaborări în domeniul învățământului superior. Au fost accentuate și relațiile dintre țările partenere și UE, bazate atât pe politicile UE de vecinătate, cât și pe Spațiul European al Învățământului Superior, la care aderă Republica Moldova.

De asemenea, a  fost prezentat  modul în care activitatea rețelei de experți contribuie la implementarea obiectivelor elaborate și convenite de țările partenere. Au fost prezentate rezultatele misiunilor de asistență tehnică desfășurate în țările partenere, s-a constatat relevanța evenimentelor și a subiectelor privind reforma învățământului superior și modul în care acesta susține provocările majore ale societății și relațiile internaționale dintre UE și țările partenere.

În cadrul conferinței s-a preconizat o nouă fază de contract pentru inițiativa SPHERE (Sprijinul centralizat pentru experții din domeniul  reformelor învățământului superior) începând cu anul 2018. La baza proiectării activităților pentru următorii trei ani sunt rezultatele activităților și contribuțiile rețelei de experți realizate în 2015-2017. Sunt luate în considerație și rezultatele discuțiilor privind modul în care experiența acumulată poate fi utilizată pentru a contribui la reformele naționale privind dezvoltarea instituțională și învățământului superior în întregime. Accentul se va pune pe sporirea calității implementării Procesului Bologna, implementării proiectelor de îmbunătățire a sistemului educațional și a capacității instituționale ale invățământului superior, sporirea numărului de mobilități academice ale studenților și a personalului academic.

(Visited 2 times, 1 visits today)