Stimaţi studenţi şi masteranzi! Obţinând mai multă informaţie despre mediul economic şi piaţa muncii aveţi şansa să găsiți un loc potrivit pentru stagiul de practică sau un loc de muncă după absolvirea facultății. Un sprijin în acest context vă poate oferi Centrul Universitar CEGHID (str. Studenţilor, 9, bloc de studii 5, parter, tel. 022 92 92 15, 022 92 92 29).

Centrul acordă gratuit o gamă largă de servicii şi consiliere în carieră:

  • Asistenţă consultativă în vederea unei cariere profesionale reușite după absolvirea universității;
  • Familiarizarea cu reţeaua întreprinderilor din republică în ansamblu și a Companiilor
  • partenere ale UTM;
  • Situaţia pe piaţa muncii din ţară;
  • Cadrul legislativ privind medierea şi reglementarea angajării la lucru;
  • Târgurile online ale locurilor vacante de muncă;
  • Organizarea pentru persoanele interesate a cursului opţional „Managementul carierei profesionale”, care contribuie la începerea cu succes a carierei profesionale. În cadrul cursului puteţi afla despre:

– Baza informaţională a Centrului universitar CEGHID;

– Tehnicile de căutare reuşită a unui loc de muncă şi administrarea timpului în acest scop;

– Cunoaşterea de sine cu orientare la viitoarea activitate profesională;

– Rolul şi redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie privind angajarea la lucru;

– Rolul şi eficienţa participării la Târgurile locurilor vacante de stagii/ muncă;

– Comunicarea cu angajatorii etc.

Persoanele interesate se pot înscrie la cursuri la tel. 022 92-92-28

Informaţii suplimentare: www.cariera.utm.md

ceghid

CEGHID   UTM

(Visited 18 times, 1 visits today)