Pentru prima dată la Universitatea Tehnică a Moldovei se lansează o sesiune de lecții practice pentru studenții care nu se cred pregătiți sau pur și simplu doresc să-și aprofundeze cunoștințele la o anumită disciplină de studii. De exemplu, la „Rezistența materialelor”. Pioniera acestei inițiative este Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru. 

Asistenţii universitari Evgheni CUTIA şi Vadim ȚURCAN, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, au decis să implementeze modelul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași „Help, I need to Study!”. Pentru început, au hotărât să organizeze un ciclu de activităţi practice la disciplina „Rezistenţa materialelor” cu studenţii anului II licenţă, specialitatea „Construcții industriale și civile”, invitând şi elevi de la IP „Centrul de Excelență în Construcţii” din municipiul Chişinău.

– Ne-am propus să implementăm experienţa colegilor de la TUIAŞI, a mărturisit Vadim ȚURCAN. În timpul studiilor ne-am convins că orele regulamentare sunt insuficiente pentru însuşirea unor deprinderi practice la o serie de discipline complicate. Să luăm, bunăoară, disciplina „Rezistenţa materialelor”. Partea teoretică se însuşeşte uşor, dar pentru un inginer în construcţii cel mai important este aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. Or, activităţile pe care le vom desfăşura în prima serie vor ţine de rezolvarea unor probleme concrete privind disciplina nominalizată mai sus. Ulterior, vom organiza o platformă didactică similară privind proiectarea asistată la calculator, iar dacă vor fi solicitări din partea studenţilor, poate şi la alte discipline.

– Iniţiativa „Help, I need to Study!” este foarte bună, a precizat Maxim CREŢU, student în grupa CIC-1602. În acest atelier didactic ne vom aprofunda cunoștințele în rezistența materialelor, vom învăţa cum să soluţionăm probleme practice. Cu această ocazie, de la numele tuturor colegilor, le mulţumim formatorilor voluntari Evgheni CUTIA şi Vadim ȚURCAN pentru disponibilitatea de a ne ajuta să acumulăm cunoştinţe trainice în ingineria construcţiilor.

(Visited 9 times, 1 visits today)