La Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a demarat, pe 4 decembrie, cursul de formare inițială a mediatorilor, organizat de Departamentul Drept.

Cursul se desfășoară în conformitate cu planul de învățământ și programele de studiu coordonate de Consiliul de Mediere. Metodologia de instruire se desfășoară în baza Standardului de formare inițială a mediatorilor, aprobat de Consiliul de Mediere.

Originalitatea cursului de formare inițială a mediatorilor organizat de UTM constă în antrenarea activă a cursanților în procesul de studiu și simularea medierii diferitor categorii de litigii: penale, contravenționale, civile, funciare, imobiliare, familiale, de muncă, mass-media, cu implicarea minorilor.

Formatorii sunt mediatori experimentați în domeniul formării inițiale a mediatorilor ce îmbrățișează profesii din domeniile juridic și psihologie.

Cursul durează 3 săptămâni și finalizează cu un examen intern.

Următorul curs de formare inițială a mediatorilor se va desfășura în perioada februarie-martie 2018.

Recent Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a UTM a fost acreditată de către Consiliul de Mediere din Republica Moldova în calitate de furnizor de formare inițială și continuă a mediatorilor, pe această cale obținând dreptul de a iniția cursuri de mediere.

(Visited 11 times, 1 visits today)