CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+

erasmus_logo2014

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+

 (pentru anul universitar 2017-2018)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+  DE01-KA 107. Universitatea din Ilmenau oferă 2 burse de mobilitate a câte 6 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2017/2018.

Studenții vor primi o bursă de 800€/lună.

N.B. Adițional drumul tur-retur (aprox. 275€).

 

Dosarele pot fi depuse la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților anul III de studii Licență cu frecvența la zi.

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii germane este un avantaj!

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

 

Detalii despre oferta academică: Automatică și Informatică” și „Calculatoare” (Licență) 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de relații internaționale).

2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.

4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți anii, eliberat de administrația facultății in limba română și limba engleză .

5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).

6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).

7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau germană (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.

8. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef departament și administrația facultății.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

1. Criterii de eligibilitate studenți

– să aibă cetățenia Republicii Moldova sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+

– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei

 

2. Criterii de selecție studenți

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene

– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație

3. Criterii specifice studenți

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar concurs selecție Informații suplimentare
04 – 13.12.2017 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale

FCIM, dna Elena Gogoi, elena.gogoi@faf.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

14.12.2017 INTERVIUL DE SELECŢIE (Serviciul Relații Internaționale, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203, ora 14:00)
15.12.2017 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
15.12.2017 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU