La Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE), a fost inaugurată, astăzi, o nouă platformă didactico-ştiinţifică – Laboratorul „Surse regenerabile de energie” (SRE).

Prezenţi la eveniment, Viorel BOSTAN, rector UTM, dr., conf. univ. Victor POGORA, decanul FEIE, dr. hab., prof.univ. Alexandr CIUDIN, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Pius FRICK, reprezentantul Fundației „Liechtenstein Development Service” (LED) în Moldova, dr., conf. Mihai TÂRŞU, directorul Institutului de Energetică al AŞM, şi dr., conf. univ. Andrei CHICIUC, preşedintele Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în învățământul Profesional (ANACIP), au subliniat importanţa acestei platforme de excelență, dotată cu echipamente de ultimă generaţie pentru instruirea modernă a studenţilor în contextul obiectivelor asumate de RM privind utilizarea surselor regenerabile de energie şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu.

Laboratorul își propune promovarea tehnologiilor moderne de conversie termică şi fotovoltaică a energiei solare şi energiei eoliene în procesul de instruire.

Dr., conf. univ. Ilie NUCA, şef Departament Inginerie Electrică, FEIE, a subliniat că este vorba de instruirea studenţilor FEIE la disciplinele de specialitate (ciclul Licență) „Surse regenerabile de energie”, „Surse regenerabile de energie/Clădiri energo-eficiente”, „Inginerie regenerabilă, aplicaţii practice” și studii de master în domeniul „Ingineria energiei regenerabile”, dar și de pregătirea cadrelor inginereşti de la celelalte facultăţi ale UTM. Totodată, laboratorul va fi implicat în formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din sistemul învăţământului secundar profesional (VET) din Republica Moldova și a specialiştilor din ramurile electromecanică şi energetică.

Dr., prof. univ. Ion SOBOR, directorul Centrului universitar „Energie Plus”, care și-a asumat responsabilitatea de a conduce această importantă platformă didactico-ştiinţifică, a specificat că în baza celor cinci dispozitive instalate deja în laborator, asistate de calculator cu soft-uri specializate, viitorii ingineri licenţiaţi şi specialiștii din sectorul energetic şi alte ramuri ale economie naţionale vor studia principiile generale de conversie a energiei eoliene în energie electrică; conversie a energiei solare în energie electrică şi termică, pentru producerea apei calde pentru diferite necesităţi; funcţionarea sistemelor de panouri fotovoltaice şi racordarea lor la reţeaua naţională de energie electrică. De asemenea, se intenționează iniţierea cercetărilor fundamentale şi aplicative în cadrul programelor de master şi cu audienţii şcolii doctorale din cadrul FEIE.

Gazdele evenimentului au exprimat sentimente de profundă gratitudine Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Fundaţiei HILTI, Asociaţiei Obşteşti „Educaţie pentru Dezvoltare”, Fundaţiei Internaţionale LED, echipei proiectului CONSEPT – „Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova” pentru suportul financiar acordat la procurarea dispozitivelor şi lucrul efectuat la instalarea lor şi amenajarea încăperii.

În ansamblu, partenerii acestui proiect au alocat peste 124 mii Euro pentru procurarea celor cinci dispozitive de la renumita companie germană „Durion GmbH”, cu care UTM are un acord de colaborare în pregătirea cadrelor şi cercetare. De rând cu Centrul TEKWILL, Poligonul panourilor fotovoltaice, Laboratorul Metrologic „Mitutoyo” în domeniul construcții de mașini şi amenajarea spaţiilor pentru instruirea bazată pe probleme şi centrată pe student la FCIM, date recent în exploatare, inaugurarea Laboratorului „Surse regenerabile de energie” se înscrie în programul UTM de modernizare a bazei tehnico-materiale de instruire şi cercetare.

(Visited 33 times, 1 visits today)